English en

Rapport: Den nya Natoekonomin – så påverkas det svenska näringslivet och samhället

Att Sverige har blivit medlem i Nato efter över 200 år av alliansfrihet har väl inte undgått någon. Att det är en stor förändring för Sverige känner också alla till. Men hur kommer Natomedlemskapet att konkret påverka Sverige och i synnerhet det svenska näringslivet?

Sverige har rustat ner både det militära och civila försvaret sedan kalla krigets slut. De senaste årens snabba geopolitiska utveckling och ökade hot har avslöjat vår sårbarhet, och som en fullvärdig medlem i Nato börjar därför nu Försvarsmakten att ställa om till den nya militära verkligheten. Men något som det inte pratas lika mycket om är hur resten av samhället kommer att påverkas av medlemskapet.

Det talas om stora investeringar, anpassningar och utbyggnad inom branscher som i vanliga fall ligger långt från den uniformerade militära världen. I denna rapport ges en närmare analys och intervjuer från olika håll i det svenska näringslivet.

Rapporten har författats i samarbete med ekonomijournalisten och författaren Pär Isaksson, på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Publicerat maj 14 2024