English en
I en rapport kartlägger Stockholms Handelskammare vilken stad i Europa som är den bästa.

Rapport: ”Europas bästa huvudstad?”

Vilken är den bästa europeiska huvudstaden? I den nya rapporten ”Europas bästa huvudstad?” har Stockholms Handelskammare undersökt konkurrenskraften mellan 27 europeiska huvudstäder samt vad som krävs för att Sveriges huvudstad ska toppa listan.

Stockholm – näst bäst i Europa

Vid en samlad bedömning av de 27 europeiska huvudstädernas konkurrenskraft placerar sig Oslo på första plats. På andra plats kommer Stockholm och på tredje plats återfinns Köpenhamn.

I toppen av indexet ligger städerna mycket nära varandra. Oslo samlar totalt ihop 68 av 100 möjliga indexpoäng, tätt följt av Stockholm (66) och Köpenhamn (66) med endast marginellt lägre värden.

I kartläggningen finner vi en tydlig geografisk uppdelning. I topp finns de nordiska städerna medan det nedre spektrumet till stor del består av syd- och östeuropeiska huvudstäder.

Stockholms fem största styrkor

 1. Definieras av en god och robust ekonomisk utveckling med bra affärsklimat och entreprenörskap.
   
 2. Ett stabilt politiskt klimat vad gäller rättssäkerhet, korruption och förtroende för medmänniskor.
   
 3. Hög mottaglighet av ny affärsteknologi och digitala lösningar.
   
 4. I framkant med hållbarhetsarbete vilket innefattar förnybar energi, god luftkvalitet och dricksvatten.
   
 5. Befolkningen är överlag nöjd med livet och ser Stockholm som en attraktiv plats.

Stockholms fem största svagheter

 1. Tredje sämst bland samtliga huvudstäder vad gäller bostadsmarknaden.
   
 2. Rankas relativt lågt som global hubb med stora utmaningar beträffande internationell konnektivitet, turism och studentmobilitet.
   
 3. Långa genomsnittliga pendlingstider mellan arbete och bostad.
   
 4. Höga skattesatser jämfört med andra länder samt negativ utveckling gällande kriminalitet och otrygghet i flera delar av Stockholm.
   
 5. Relativt många i arbetslöshet i kombination med en svag matchning på arbetsmarknaden.

Se seminarium om rapporten:

Om rapporten ”Europas bästa huvudstad?”

Stockholms Handelskammares målsättning är att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion. För att nå dit behöver stadens svagheter och utmaningar identifieras och tas itu med. 

I rapporten ”Europas bästa huvudstad?” har Stockholms Handelskammare tagit fram ett nytt konkurrenskraftsindex som kart­lägger Stockholms konkurrenskraft gentemot jämförbara europeiska huvudstäder.

Det finns många sätt och metoder att mäta konkurrenskraft. Rapportens index består av elva utvalda nyckelområden som baseras på 70 kvantitativa indikatorer.

Dessa möjliggör en jämförelse av 27 huvudstäder dels på en övergripande nivå, dels inom ramen för de utvalda nyckelområden som definierar den moderna stadens framgång. 

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat april 21 2022