English en

Rapport: ”Future of work”

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att flexibiliteten i arbetslivet är här för att stanna. Samtidigt går åsikterna isär om hur mycket arbetstid som ska spenderas på kontoret. Det visar Stockholms Handelskammares rapport ”Future of work”.

I en helt ny rapport, om morgondagens arbetsliv, har Novus för Stockholms Handelskammares räkning undersökt opinionen hos 1057 tjänstemän och 269 arbetsgivare från såväl privat som offentlig sektor i Stockholms län. Svaren visar på att kontoren på inget sätt har spelat ut sin roll. Snarare tvärtom.  

I rapporten identifierar de svarande tjänstemännen ett antal styrkor som kontoret har i relation till hemarbetet. Exempelvis svarar 70 procent att kontoret är viktigt för att skapa och känna tillhörighet. Det visar sig också att 75 procent har de roligaste dagarna på kontoret, och 73 procent rör på sig mest de dagar de här på kontoret. För arbetsuppgifter som kräver interaktion och samarbete menar 80 procent att de görs bäst på kontoret.   

Däremot går åsikterna isär vad gäller hur mycket tid som ska spenderas på kontoret. Medan tjänstemännen gärna vill vara på kontoret i snitt 2,9 dagar per vecka – vill deras arbetsgivare att de är på kontoret i snitt 3,7 dagar i veckan. Kontoret har med andra ord inte spelat ut sin roll – men arbetslivet kommer fortsätta att förändras och bli mer dynamiskt, nu efter pandemin.  

Uppdaterat september 28 2023 Publicerat februari 15 2023