English en
Stockholms Handelskammares rapport om el, vatten och avlopp och bredband i Uppsala

Rapport: ”Infrastrukturen som inte syns”

Uppsala län växer, både vad gäller antal invånare och antal företag. Detta ställer inte bara krav på bostadsbyggande utan även på investeringar i den dolda infrastrukturen – el, vatten och avlopp samt bredband. I rapporten ”Infrastrukturen som inte syns” har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare i Uppsala län, analyserat investeringsbehoven i länets dolda infrastruktur. Vilka blir de praktiska konsekvenserna om den inte fungerar?

Risker om inte satsningar görs på den dolda infrastrukturen

Brister i den dolda infrastrukturen, el, VA och bredband, uppmärksammas sällan förrän den inte fungerar. Utan framsynta beslut och investeringar kan bristerna få stora och långsiktigt negativa effekter på utvecklingen i Uppsala län.

Fram till år 2040 skulle en effektbrist i Uppsala län på dagens nivå leda till ett regionalt produktionsbortfall om nästan 18 miljarder kronor, minskad sysselsättning med drygt 16 000 personer, nära 14 000 färre bostäder och 13 000 färre elfordon.

Kommunerna i Uppsala län behöver rusta och bygga ut och underhålla VA-nätinfrastrukturen för minst cirka 11 miljarder kronor fram till år 2040 för att inte hindra länets tillväxt, sysselsättning och förmåga till klimatomställning.

Ytterligare omkring 34 000 hushåll och arbetsställen i länet behöver anslutas för att mål om höghastighetsbredband ska kunna nås. Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att sträva mot full anslutningsgrad.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 10 2022