English en
Rapport: "Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet"

Rapport: ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”

Att kriminella aktörer utnyttjar både näringslivet och offentliga aktörer för att finansiera sina verksamheter har vuxit till ett stort och kostsamt problem i Sverige. Hur ser situationen ut, hur påverkas näringsliv och offentliga verksamheter – och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Läs rapporten om de kriminella aktörerna.

Den svenska våldsutvecklingen har uppmärksammats internationellt och den negativa utvecklingen i en för övrigt fungerande välfärdsstat har givit upphov till begreppet ”Det svenska tillståndet”.

Den organiserade brottsligheten har hittat sin guldkalv, finansieringskälla och spelplan i näringslivet, där företag kapas och utnyttjas ekonomiskt. Men även offentliga verksamheter drabbas av så kallade välfärdsbrott.

Hur ser den kriminella ekonomin ut i dag? Vilka risker och utmaningar står näringslivets aktörer inför? Och hur ska utvecklingen vändas?

Rapporten ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet” beskriver hur den organiserade brottsligheten engagerar sig i näringslivet genom formella uppdrag och kriminella relationer.

Rapporten belyser också vilken skillnad det är mellan individer inom den organiserade brottsligheten som redan är, eller inte är, engagerade i näringslivet på något sätt. Rapporten syftar till att belysa och diskutera de risker och utmaningar som näringslivets aktörer och samhället i sin helhet står inför.

Rapporten är författad av Amir Rostami, professor i kriminologi, och Hernan Mondani, docent i sociologi.

Uppdaterat mars 22 2024 Publicerat januari 15 2024