English en
Rapport: När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ

Rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ”

Rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” är en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet. Den är skriven av professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

För bara tio år sedan ansågs Stockholm vara en trygg och säker stad. I Stockholms Handelskammares undersökningar framkom då att tryggheten var en viktig komponent i huvudstadens varumärke. Nu ser läget annorlunda ut.

Under de senaste åren har frågorna om trygghet och säkerhet hamnat i fokus. Flera kategorier av grov kriminalitet och dödligt våld har ökat lavinartat de senaste åren och problemen har dessutom tagit sig in i näringslivet med kraft. I dag upplever företagen att bekämpandet av brottsligheten och den ökade otryggheten är en av de största utmaningarna för Sverige och huvudstadsregionen.

Näringslivet drabbas hårt av brottsligheten

Företagen är i dag djupt oroade över den utveckling som ses med ökad kriminalitet. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet framstår nu som helt avgörande för samhällets och näringslivets tillväxt och framtid. Kriminalitet och känslan av otrygghet är i dag grus i det marknadsekonomiska maskineriet.

Näringsverksamhet bygger i grunden på tillit mellan människor och företag som, när de inte känner sig trygga och säkra, riskerar att bli passiva. De hindras från att förverkliga sina idéer och testa sin potential. Varaktig tillväxt i ett samhälle förutsätter trygga och säkra invånare och företag.

Näringslivet drabbas hårt av brottslighet och otrygghet idag – från gängkriminalitet till cyberbrott. Den kriminella ekonomin äter sig in i näringslivet och förvandlar företag till såväl brottsoffer som förövare. Och när tryggheten och säkerheten i samhället minskar så utmanas också landets och huvudstadens nationella och internationella attraktivitet.

Om bilden av Sverige och Stockholm svärtas ner av kriminaliteten minskar landets och stadens magnetism och attraktivitet. Förmågan att locka olika resurser till regionen – så som kompetens och medarbetare, boende, investeringar, företagsetableringar och turister – kommer att minska märkbart om staden upplevs vara en otrygg plats.

Vill se en fördjupad debatt

Problemen med otrygghet har blivit så stora att alla krafter behövs – och måste samordnas – i kampen mot brottsligheten. Därför är det naturligt att näringslivet engagerar sig för att främja den gemensamma säkerheten.

Stockholms Handelskammares bedömning är att sakfrågan gynnas av en bredare och fördjupad offentlig debatt om vilka brottsförebyggande åtgärder som fungerar och vilka som inte gör det. Därför har Stockholms Handelskammare låtit en av Sveriges ledande kriminologer, professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge, skriva rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” som sätter fokus på brottsorsaker och vad som gör att vissa personer begår kriminella handlingar – medan andra inte gör det.

Fredrik Erfelt

Fredrik Erfelt

Biträdande näringspolitisk chef 070-560 03 42 fredrik.erfelt@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat september 5 2023 Publicerat april 12 2023