English en

Rapport: Notan för byggkrisen

I Stockholms Handelskammares rapport "Notan för byggkrisen", framtagen i samarbete med WSP, analyseras de breda regionalekonomiska effekterna av kraftigt minskande bostadsinvesteringar i huvudstadsregionen.

En för hög inflation, skenande byggkostnader och snabbt stigande räntor har gjort att det råder en bitande kyla på svensk bygg- och fastighetsmarknad. BNP-siffror från SCB, visar att bostadsinvesteringarna i riket föll med omkring 30 procent under det tredje kvartalet år 2023, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Man måste gå tillbaka trettio år, till 1990-talskrisen, för att hitta samma dramatik i utvecklingen på kvartalsnivå. Tvärniten i byggandet märks också i antalet konkurser i byggbranschen, som under januari månad 2024 var dubbelt så många som det genomsnittliga antalet konkurser per månad under de senaste 10–15 åren.

Läget är allvarligt i huvudstadsregionen. som vi genomgående i denna rapport definierar som Stockholms och Uppsala län. Under de tre första kvartalen år 2023 sjönk antalet påbörjade bostäder med över 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet konkurser i byggbranschen uppgick i januari 2024 till 101 stycken, mot normala 40–50 per månad.

I denna rapport analyseras de breda regionalekonomiska effekterna av kraftigt minskande bostadsinvesteringar i huvudstadsregionen. Analysen innehåller såväl ett mer kortsiktigt, konjunkturellt perspektiv som en bedömning av de mer strukturella effekterna av att bostadsbyggandet under de kommande åren riskerar att ligga långt under vad som krävs för att fullt ut realisera regionens långsiktiga tillväxtpotential.

Rapporten har författats i samarbete med Tore Englén, seniorkonsult på WSP Advisory, på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Publicerat februari 20 2024