English en

Rapport: Ofantligt offentligt investeringsbehov

Stockholms Handelskammares rapport "Ofantligt offentligt investeringsbehov" belyser de enorma utmaningar Sverige står inför, från ökande gängvåld och försämrad säkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina till klimatomställningens krav på ren energi. Den befintliga finansieringsmodellen för infrastruktur, energi och grön omställning räcker inte till, vilket kräver en översyn av det finanspolitiska ramverket och en öppning för privat kapital.

Gängvåldet skjuter i höjden och säkerheten i vårt närområde försämras efter Rysslands invasion av Ukraina. Det ställer krav på satsningar på rättsväsende och försvar. Samtidigt stiger samhällets behov av ren energi för att klara klimatomställningen. På ett par decennier måste den installerade effekten i samhället fördubblas. För att nämna några av de utmaningar som vi möter – för de är flera.

Behovet av investeringar är enormt. Tyvärr blir det alltmer uppenbart att den modell vi har för att finansiera våra satsningar inom infrastruktur, energi och grön omställning inte är tillräcklig. Den kommer inte klara av att täcka de behov som vi ser framför oss kommande decennier. Därför pågår nu en debatt om att det är dags att se över det finanspolitiska ramverket, i syfte att ge behovstaten möjlighet att använda mer finansiella medel för investeringar. Ansatsen är god men otillräcklig.

Om vi ska klara de behov som vi ser framför oss måste debatten om investeringar breddas till att handla om hur vi hittar investeringsmedel på annat håll. Vi på Stockholms Handelskammare vill genom den här rapporten slå ett slag för privat kapital – där potentialen är enorm.

Om vi bara justerar det finanspolitiska ramverket kommer det att ta flera decennier att komma i kapp det behov vi ser i dag. Det medför att medlen kommer att behöva prioriteras hårt – och att de inte kommer att räcka.

Sverige har inte något val. Vi måste öppna dörren för privat kapital om vi ska stå rustade för framtiden.

Publicerat juni 11 2024