Rapport: ”Riv bostads-marknadens barriärer”

Av 104 000 undersökta anställda i ett urval av samhällsviktiga yrken har omkring 16 000 trängts ut från möjligheten att köpa en genomsnittlig bostad i Stockholms län. Det visar rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer”.
Rapport: ”Riv bostadsmarknadens barriärer” från Stockholms Handelskammare december 2021

I rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer” har Stockholms Handelskammare undersökt hur kreditrestriktioner och andra regelverk på bostadsmarknaden påverkar boendesituationen för människor i allmänhet och personer med samhällsnödvändiga yrken i synnerhet.

I analysen av boendesituationen för den samhällsnödvändiga arbetskraften har drygt 104 000 personer som är verksamma inom exempelvis vård, trygghet, säkerhet och omsorg i Stockholm studerats.

I rapporten föreslår Stockholms Handelskammare tio reformförslag, som skulle underlätta för fler personer att få inträde på bostadsmarknaden. 

Rapporten baseras på statistik framtagen av analysföretaget Evidens.

LÄS MER: Se seminarium ”Riv bostadsmarknadens barriärer”

Ladda ner rapporten (läsversion)

”Riv bostadsmarknadens barriärer” – en rapport om hur unga samt samhällsnödvändiga yrkesgrupper stängs ute från bostadsmarknaden.

Ladda ner rapporten (utskriftsversion)

”Riv bostadsmarknadens barriärer” – en rapport om hur unga samt samhällsnödvändiga yrkesgrupper stängs ute från bostadsmarknaden.

Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18