English en

Rapport: Slösade ytor och vaskade platser

En attraktiv stadsmiljö har blivit allt viktigare för att locka kompetens, företagsetableringar, investeringar och besökare till städer. Hur kan Stockholm växla upp ytterligare och hänga med i den här utvecklingen?

Städer utvecklas ständigt med nya behov och möjligheter, och endast de som anpassar sig förblir relevanta. Attraktiva stadsmiljöer är avgörande för att locka kompetens, företag och besökare, men också för invånarna.

Reser man till andra städer, som Paris med sina 18 mil cykelbanor, och Milano med omvandlade parkeringsytor, märker man deras mod. För att Stockholm ska bli Europas bästa och modigaste huvudstad behöver vi vara föregångare, våga ta risker, erkänna förluster och fira framgångar. Genom detta lockar vi nya innovationer samtidigt som vi förbättrar stadsmiljön.

I rapporten Slösade ytor och vaskade platser – så tar vi hand om stadens outnyttjade och bortglömda platser har vi identifierat platser med potential att användas bättre, för att staden ska bli ännu roligare, bättre och mer levande – och för att fler ska få ta del av den. Vi har inspirerats av andra städer för att stimulera nytänkande i Stockholm. 

Visionsbilder: Så kan staden aktiveras

Stockholms Handelskammare har tillsammans med arkitektstudion Fältstudio utforskat tre platser i Stockholms innerstad som inte tycks leva upp till sin fulla potential. På dessa platser har en vision målats upp om hur de skulle kunna aktiveras och skapa trivsel hos människorna i staden.

Visionsbild Skeppsbron. Bild: Fältstudio
Visionsbild Skeppsbron. Bild: Fältstudio

Skeppsbron

Skeppsbron får låg bebyggelse som fylls av verksamheter som komplement till Skeppsbrons existerande restauranger: konstataljéer, studio-ytor, gallerier, föreningslokaler och verkstäder. Längs vattnet byggs ett trädäck som förlänger kajens promenasstråk, och där ryms också planteringar, en skulpturpark, badbrygga med bassänger såväl som kiosker, badhytter och bastu.

Visionsbild Kara sjö. Bild: Fältstudio
Visionsbild Klara sjö. Bild: Fältstudio

Klara sjö

Klara sjö får stadens mest centrala småbåtshamn, och aktiveras till en strandpromenad med flytbryggor. Genom moduler kan platsen snabbt byggas om för olika behov, och under Klarabergsviadukten slår en ny nattklubb upp dörrarna. Friluftsliv och nattliv tillåts här leva sida vid sida, 5 minuter från T-Centralen.

Visionsbild Hornsgatspuckeln. Bild: Fältstudio
Visionsbild Mariatorget. Bild: Fältstudio

Hornsgatan

Hornsgatan stängs för biltrafik under sommaren, från Torkel Knutssongatan fram till Söderledstunnelns mynning, för att göra plats för Stockholms största gågata under den årliga Hornsgatufestivalen. På körbanan och på Hornsgatspuckeln brer verksamheterna ut sig, med musik och uppträdanden och marknader för mat, konst och hantverk. Vid Mariatorget byggs en stor half-pipe för skateboardåkare.

En del av Sustainable City

Nu lanserar vi Sveriges mest kraftfulla hållbarhetsprogram. I Stockholms Handelskammares hållbarhetsfabrik tar vi fram skalbara lösningar för en grönare, skönare och mer rättvis stad. Välkommen att bli en del av Sustainable City du med.

Publicerat maj 17 2024