English en
Rapport: "Stockholm – Capital of Finance"

Rapport: ”Stockholm – Capital of Finance”

Ett blomstrande finanscentrum?

Hur kan vi få Stockholm att mäta sig med några av världens mest starka och dynamiska finanscentrum, och vad behöver vi göra för att nå dit? En rapport om förutsättningarna och potentialen för huvudstadens finanssektor.

Den svenska finanssektorn har vuxit till att bli en betydande och erkänd spelare på den internationella arenan. I Sverige är finansbranschen mer eller mindre synonym med
Stockholmsregionen. Här finns omkring 60 procent av de sysselsatta och skapas omkring 70 procent av förädlingsvärdet inom branschen. Den svenska huvudstadsregionen har också en blomstrande fintechsektor som skapat en grogrund för många startups och tillväxtföretag.

Men kan Stockholms redan framstående position utvecklas? Absolut, men det förutsätter ett målmedvetet arbete och tydliga prioriteringar. Och en stärkt finanssektor kommer att komma hela samhället till godo.

Rapportförfattare: Micael Sandberg, Sweco.

I partnerskap med:

Capital of Finance:

”Capital of Finance” är Stockholms Handelskammares serie med nedslag om huvudstaden som finansiellt centrum.

Uppdaterat december 11 2023 Publicerat november 23 2023