English en
Prognoser över den ekonomiska utvecklingen 2022–2024 i Sverige, Stockholm och övriga riksområden

Rapport: ”Stockholmsekonomin spänner bågen”

I rapporten ”Stockholmsekonomin spänner bågen” har Stockholms Handelskammare undersökt de ekonomiska utsikterna för Stockholms län, övriga riksområden och Sverige. Stockholms län väntas ha den största ekonomiska tillväxten under 2022. Huvudstadsregionen förväntas även framöver vara Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Resultaten i rapporten är baserade på prognoser från Oxford Economics.

Rysslands invasion av Ukraina har försämrat Sveriges säkerhetspolitiska läge och skapat stor osäkerhet i försvarspolitiken, ekonomin och handeln.Sanktionerna som införts mot Ryssland, som en konsekvens av invasionen, är mycket kraftiga. De bidrar till att Ryssland, i stor utsträckning, stängs ute från den globala ekonomin.

Den ryska invasionen av Ukraina kommer med säkerhet att påverka den globala ekonomin genom bland annat ett högre inflationstryck och dämpad ekonomisk tillväxt. Kriget kommer också spä på de störningar som i dag finns i de globala leveranskedjorna. Ryssland och Ukraina är stora råvaruproducenter och kriget har därför bidragit till markant högre priser, särskilt avseende olja och naturgas.

Osäkra tider väntar – prognoser för 2022–2024

Sverige:

Under 2022 väntas Sveriges BNP öka med 3,1 procent. Det är en nedrevidering med 0,1 procentenhet från föregående prognos som gjordes under december 2021. Tillväxten väntas alltså bli marginellt lägre än tidigare förväntan.

Under helåret 2023 och 2024 väntas tillväxten i Sverige landa på 2,7 respektive 1,9 procent.

Stockholm:

För Stockholms del väntas ekonomin öka med 4,1 procent under 2022. Det är 1 procentenhet högre än prognosen för Sverige som helhet. För efterföljande år, 2023 och 2024, väntas Stockholmsekonomin öka med 3,2 respektive 2,3 procent – även det starkare än utvecklingen för Sverige totalt.

Precis som tidigare väntas Stockholm även framöver vara Sveriges tillväxtmotor.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat april 9 2022