English en

Rapport: ”Vägen till en cykelstad”

Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad? Den frågan ställer sig Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.

Att främja cykling och användning av mikromobilitet har i allt högre utsträckning blivit ett viktigt politiskt initiativ bland städer som vill bygga hållbara och attraktiva stadskärnor.

Av stadsinvånare uppfattas cykeln som ett prisvärt, hållbart och hälsosamt sätt att förflytta sig mellan platser och stadsdelar och Stockholms stad har själva satt upp olika mål för att Stockholm ska bli en cykelstad i världsklass – med förhoppningar om att öka andelen av alla resor med cykeln under rusningstid till att aldrig falla under 15 procent. Det här tillsammans med ambitionen att bygga ett säkert och välfungerande nätverk skickar ett starkt budskap om att staden är engagerad i att göra cykling till en prioritet.

I den här rapporten tittar Stockholms Handelskammare närmare på hur Stockholm står sig som cykelstad – här och nu – och vilka potential som finns för framtiden. 

Stockholms Handelskammare har identifierat gator i Stockholm som saknar cykelinfrastruktur. Nu presenteras resultatet i rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.
Stockholms Handelskammare har identifierat gator i Stockholm som saknar cykelinfrastruktur. Nu presenteras resultatet i rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”. Grafik: Tor Brisfjord

Ladda ned rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”

Uppdaterat november 23 2023 Publicerat juli 4 2023