English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport 15 februari 2023

Rapport: ”Future of work”

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att flexibiliteten i arbetslivet är här för att stanna. Samtidigt går åsikterna isär om hur mycket arbetstid som ska spenderas på kontoret. Det visar Stockholms Handelskammares rapport ”Future of work”.

Stockholmsbarometern Q3 2022
Rapport 16 november 2022

Stockholmsbarometern Q3 2022

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009. Stockholmsbarometern sjönk med 13 enheter till ett värde på 79 under det tredje kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har nu backat fem kvartal i rad och stämningsläget är betydligt svagare än normalt.

Ny rapport om hyresmarknaden från Stockholms Handelskammare 2022
Rapport 26 oktober 2022

Rapport: ”Den låsta dörren till hyresmarknaden”

Hyresmarknaden i Sverige behöver förbättras. Andrahandshyran i Stockholms län är dubbelt så hög som förstahandshyran och i Stockholms stad är den hela 149 procent högre än förstahandshyran. Det visar den nya rapporten ”Den låsta dörren till hyresmarknaden” där Stockholms Handelskammare har analyserat data från uthyrningstjänsten Qasa. I rapporten föreslås fyra reformer för att få en välfungerande hyresmarknad med större rörlighet.

Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 visar att Stockholmarna har en dyster syn på ekonomin
Rapport 17 augusti 2022

Stockholmsbarometern Q2 2022

Under det andra kvartalet under 2022 sjönk Stockholmsbarometern med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Hushållen i Stockholms län har inte sett så pessimistiskt på sin ekonomi sedan Stockholms Handelskammare började mäta det ekonomiska läget för två decennier sedan.

Rapport från Stockholms Handelskammare om cyberbrott mot företag i Sverige.
Rapport 21 juni 2022

Rapport: ”Cyberbrott mot svenska företag”

Sverige är ett land med en hög nivå på digitalisering men en klart lägre nivå på cybersäkerhet. Svenska företag är fortfarande alldeles för enkla offer. Under 2021 uppgick den totala skadekostnaden orsakade av cyberangrepp mot svenska företag till cirka 30 miljarder kronor. Det visar Stockholms Handelskammares nya rapport ”Cyberbrott mot svenska företag – hur bygger vi en säkrare framtid”.

Ny analys från Stockholms Handelskammare visar hur mycket hushållens kostnader väntas öka under 2023.
Rapport 20 juni 2022

Regionala länsvisa beräkningar på hushållens ekonomi av stigande ränte- och levnadskostnader

Svenska hushålls totala kostnader har ökat mycket under det senaste året till följd av högre ränta, ökade el- och bensinpriser samt större livsmedelsutgifter. Kostnaderna väntas öka ännu mer 2023. Det visar en ny regional analys av Stockholms Handelskammare som visar hur kostnaderna slår mot typhushåll i olika län i Sverige.

Stockholmsbarometern Q1 2022
Rapport 18 maj 2022

Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt normalläge.

Ny rapport visar att bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar
Rapport 17 maj 2022

Rapport: ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”

I rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar” har Stockholms Handelskammare tillsammans med Novus genomfört en studie riktad mot HR-chefer om bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen. Studien visar att tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm gör det svårt för företagen att rekrytera rätt kompetens och att kandidater väljer att söka sig till andra städer.

Verksamhetsberättelse 2021
Rapport 17 maj 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Stockholms Handelskammares rapport Stärkta pensioner för ett starkare Sverige
Rapport 11 maj 2022

Rapport: ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”

Det svenska pensionssystemet har utmaningar. Mer än varannan svensk i yrkesför ålder uppger att de skulle ha svårt att klara sig på nuvarande pensionsnivåer. Hur skulle pensionerna påverkas om nya pengar kanaliseras till pensionssystemet, i stället för att som nu gå till den allmänna löneavgiften? Det har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, undersökt i rapporten ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”.

Stockholms Handelskammares rapport om el, vatten och avlopp och bredband i Uppsala
Rapport 10 maj 2022

Rapport: ”Infrastrukturen som inte syns”

Uppsala län växer, både vad gäller antal invånare och antal företag. Detta ställer inte bara krav på bostadsbyggande utan även på investeringar i den dolda infrastrukturen – el, vatten och avlopp samt bredband. I rapporten ”Infrastrukturen som inte syns” har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare i Uppsala län, analyserat investeringsbehoven i länets dolda infrastruktur. Vilka blir de praktiska konsekvenserna om den inte fungerar?

I en rapport kartlägger Stockholms Handelskammare vilken stad i Europa som är den bästa.
Rapport 21 april 2022

Rapport: ”Europas bästa huvudstad?”

Vilken är den bästa europeiska huvudstaden? I den nya rapporten ”Europas bästa huvudstad?” har Stockholms Handelskammare undersökt konkurrenskraften mellan 27 europeiska huvudstäder samt vad som krävs för att Sveriges huvudstad ska toppa listan.

Rapport 15 april 2022

Rapport: ”Stockholm och Sverige – hand i hand”

I rapporten ”Stockholm och Sverige – hand i hand” har Stockholms Handelskammare analyserat i vilken mån som Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län, men också i vilken utsträckning som andra län genererar jobb i Stockholms län. Rapporten visar att Stockholms ekonomi och arbetsmarknad har en multiplikator på 0,2 gentemot övriga Sverige. Det innebär att om antalet sysselsatta i Stockholm skulle öka med 100 skapas 20 nya jobb utanför länet.

Prognoser över den ekonomiska utvecklingen 2022–2024 i Sverige, Stockholm och övriga riksområden
Rapport 9 april 2022

Rapport: ”Stockholmsekonomin spänner bågen”

I rapporten ”Stockholmsekonomin spänner bågen” har Stockholms Handelskammare undersökt de ekonomiska utsikterna för Stockholms län, övriga riksområden och Sverige. Stockholms län väntas ha den största ekonomiska tillväxten under 2022. Huvudstadsregionen förväntas även framöver vara Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Resultaten i rapporten är baserade på prognoser från Oxford Economics.

Stockholms Handelskammare har analyserat i vilken mån Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län
Rapport 1 april 2022

Rapport: ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur”

I rapporten ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett omfattande infrastrukturpaket för att öka tillgängligheten till och från Arlanda flygplats. Förslagen innebär anpassningar av flygplatsens omkringliggande infrastruktur samt anpassning av trafikupplägg för bussar och tåg.