English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport: Välfärden och näringslivet
Rapport 20 juni 2023

Rapport: ”Välfärden och näringslivet”

Rapporten ”Välfärden och näringslivet” beskriver välfärdssektorns omfattning, utförande, utmaningar och betydelse, baserat på den stora mängd utredningar som gjorts av välfärden de senaste åren, kompletterat med aktuella faktauppgifter.

Stockholmsbarometern Q1 2023
Rapport 18 maj 2023

Stockholmsbarometern Q1 2023

Trots att Stockholmsbarometern ökade med knappt 2 enheter under det första kvartalet 2023 är läget fortsatt mycket sämre än normalt.

Rapport 17 maj 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Rapport: När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ
Rapport 12 april 2023

Rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ”

Rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” är en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet. Den är skriven av professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammares rapport "Making Stockholm Closer"
Rapport 6 mars 2023

Ny rapport: ”Making Stockholm Closer”

Hur designar vi en ännu bättre stad för dagens och morgondagens stockholmare? Den frågan ställer Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”Making Stockholm Closer”.

Stockholmsbarometern Q4 2022
Rapport 17 februari 2023

Stockholmsbarometern Q4 2022

Stämningsläget i Stockholm är mycket svagare än normalt. Stockholmsbarometern fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022, med cirka en enhet till ett värde på 80,7.

Rapport 15 februari 2023

Rapport: ”Future of work”

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att flexibiliteten i arbetslivet är här för att stanna. Samtidigt går åsikterna isär om hur mycket arbetstid som ska spenderas på kontoret. Det visar Stockholms Handelskammares rapport ”Future of work”.

Stockholmsbarometern Q3 2022
Rapport 16 november 2022

Stockholmsbarometern Q3 2022

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009. Stockholmsbarometern sjönk med 13 enheter till ett värde på 79 under det tredje kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har nu backat fem kvartal i rad och stämningsläget är betydligt svagare än normalt.

Ny rapport om hyresmarknaden från Stockholms Handelskammare 2022
Rapport 26 oktober 2022

Rapport: ”Den låsta dörren till hyresmarknaden”

Hyresmarknaden i Sverige behöver förbättras. Andrahandshyran i Stockholms län är dubbelt så hög som förstahandshyran och i Stockholms stad är den hela 149 procent högre än förstahandshyran. Det visar den nya rapporten ”Den låsta dörren till hyresmarknaden” där Stockholms Handelskammare har analyserat data från uthyrningstjänsten Qasa. I rapporten föreslås fyra reformer för att få en välfungerande hyresmarknad med större rörlighet.

Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 visar att Stockholmarna har en dyster syn på ekonomin
Rapport 17 augusti 2022

Stockholmsbarometern Q2 2022

Under det andra kvartalet under 2022 sjönk Stockholmsbarometern med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Hushållen i Stockholms län har inte sett så pessimistiskt på sin ekonomi sedan Stockholms Handelskammare började mäta det ekonomiska läget för två decennier sedan.

Rapport från Stockholms Handelskammare om cyberbrott mot företag i Sverige.
Rapport 21 juni 2022

Rapport: ”Cyberbrott mot svenska företag”

Sverige är ett land med en hög nivå på digitalisering men en klart lägre nivå på cybersäkerhet. Svenska företag är fortfarande alldeles för enkla offer. Under 2021 uppgick den totala skadekostnaden orsakade av cyberangrepp mot svenska företag till cirka 30 miljarder kronor. Det visar Stockholms Handelskammares nya rapport ”Cyberbrott mot svenska företag – hur bygger vi en säkrare framtid”.

Ny analys från Stockholms Handelskammare visar hur mycket hushållens kostnader väntas öka under 2023.
Rapport 20 juni 2022

Regionala länsvisa beräkningar på hushållens ekonomi av stigande ränte- och levnadskostnader

Svenska hushålls totala kostnader har ökat mycket under det senaste året till följd av högre ränta, ökade el- och bensinpriser samt större livsmedelsutgifter. Kostnaderna väntas öka ännu mer 2023. Det visar en ny regional analys av Stockholms Handelskammare som visar hur kostnaderna slår mot typhushåll i olika län i Sverige.

Stockholmsbarometern Q1 2022
Rapport 18 maj 2022

Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt normalläge.

Ny rapport visar att bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar
Rapport 17 maj 2022

Rapport: ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”

I rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar” har Stockholms Handelskammare tillsammans med Novus genomfört en studie riktad mot HR-chefer om bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen. Studien visar att tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm gör det svårt för företagen att rekrytera rätt kompetens och att kandidater väljer att söka sig till andra städer.

Verksamhetsberättelse 2021
Rapport 17 maj 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.