English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapportframsida på tågräls
Rapport 26 juni 2019

Nej till högkostnadståg

Tåg har byggt Sverige. Utan stambanorna och tunnelbanan hade vi aldrig varit där vi är i dag. Med det sagt är inte mer tåg lösningen på alla infrastrukturproblem. Det är dyrt att lägga räls vilket ställer krav på betydande passagerarunderlag för att det ska vara lönsamt. Efter en omfattande analys säger vi därför nej till höghastighetsbanorna. De riskerar tränga undan viktiga framtidsinvesteringar som på riktigt kan lyfta Sverige.

Rapportframsida på Gröna Lund
Rapport 13 juni 2018

Underlätta för besökarna – Nöjespendligen måste bli bättre

Stockholm växer snabbt som turiststad, men kollektivtrafiken hänger inte med. Under högsäsong är bussar, båtar och spårvagnar överfulla och det är svårt att få plats. Det resulterar i köer och långa väntetider, vilket påverkar kvaliteten på besökarnas upplevelse av vår stad.

Rapportframsida på tunnelbana
Rapport 9 oktober 2017

Tunnelbana 3.0

Handelskammarens förslag på nya tunnelbanelinjer sträcker sig tvärs över regionen från Tyresö till Arninge, ända ut till Gustavsberg i nordost, till Huddinge centrum i söder och Viksjö i Nordväst. Dessutom skapas tvärförbindelser som avlastar de inre delarna av tunnelbanenätet och ger 13 nya bytespunkter. Det blir totalt 22 nya tunnelbanestationer förutom de 14 som redan är planerade.

Rapportframsida på båtpendlare
Rapport 7 september 2017

Båtpendling gör Stockholm större

Så få som 600 städer beräknas generera hela 60 procent av den globala tillväxten fram till år 2025.

Rapportframsida på kaj
Rapport 26 januari 2017

Kampen om kajerna

Sverige har EU:s längsta kust och är ett av världens största exportländer per capita. Men som sjöfartsstad har Sveriges huvudstad inte tagit vara på läget och placeringen i Östersjöns mitt. Sjöfartsfrågorna får väldigt lite utrymme trots att Stockholm är en stad byggd på öar. Vi har en unik möjlighet att bli en viktig sjöfartsregion.

Rapportframsida på framtidsskiss
Rapport 31 maj 2016

Framtidens stationssamhällen

Bostadsbristen är vår regions största tillväxthinder. Trots det är stora områden längs spåren mellan Stockholm och Uppsala obebyggda.

Rapportframsida på cyklar
Rapport 26 maj 2016

Bygg ut cykelbanorna i Stockholms län

Elcykeln får en allt större betydelse vid arbetspendlingen. Med elcykel tar man sig fram både snabbare och längre.

Rapportframsida på byggkranar
Rapport 16 juni 2015

Fyra spår ger 100 000 bostäder

Huvudstadsregionen växer. Befolkningen ökar med 40 000 invånare om året. Men det största hindret för tillväxten är bristen på bostäder.