English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport från Stockholms Handelskammare om vikten av attraktiva stadsmiljöer.
Rapport 25 mars 2022

Rapport: ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande”

Vilka faktorer och egenskaper gör en stad attraktiv ur ett kompetensförsörjningsperspektiv? I rapporten ”Bygg grönt, säkert, vackert och levande” undersöks stadens attraktivitet i allmänhet och Stockholms magnetism i synnerhet – i syfte att locka till sig kompetenta och innovativa personer från såväl andra delar av Sverige som från utlandet.

Stockholmsbarometern Q4 2021 visar konjunkturläget i stockholmsekonomin.
Rapport 17 februari 2022

Stockholmsbarometern Q4 2021

Stockholmsbarometern för det fjärde kvartalet 2021 visar att konjunkturläget i stockholmsekonomin fortsatt är tydligt positivt.

I ”En bättre plan för svensk infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett alternativ till Trafikverkets förslag för nationell plan för infrastruktur.
Rapport 12 februari 2022

”En bättre plan för svensk infrastruktur”

Stockholms Handelskammare presenterar en ny, alternativ plan för Sveriges infrastruktur som ger påtagligt större nyttor än den nationella planen som Trafikverket har föreslagit.

Rapport: ”Riv bostadsmarknadens barriärer” från Stockholms Handelskammare december 2021
Rapport 6 december 2021

Rapport: ”Riv bostads-marknadens barriärer”

Av 104 000 undersökta anställda i ett urval av samhällsviktiga yrken har omkring 16 000 trängts ut från möjligheten att köpa en genomsnittlig bostad i Stockholms län. Det visar rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer”.

Stockholms Handelskammare - Stockholmsbarometern Q3 2021
Rapport 11 november 2021

Stockholmsbarometern Q3 2021

Huvudstadsekonomin går fortsatt starkt. Stockholmsbarometern ligger kvar på en mycket hög nivå för kvartal tre 2021.

Disting 2022 framflyttat
Rapport 19 oktober 2021

Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa

Stockholms län väntas ha högst tillväxt av Sveriges åtta riksområden och huvudstaden jagar toppen när de 30 största europeiska städerna jämförs. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics.

Välfärdsseminarium 20 juni
Rapport 11 oktober 2021

Livsviktig för Stockholm – så skapar life science liv i hela huvudstaden

Life science-branschen är en juvel i Stockholm-Uppsalaregionen. Det handlar om en bransch med både hjärta och hjärna, och som bidrar till stadens puls. Här finns fler än 1500 företag som sysselsätter över 21 000 personer. Varje jobb i branschen beräknas ge upphov till ytterligare tre jobb. Det blir totalt 84 000 jobb. Men det kan bli ännu mer. Stockholms Handelskammare presenterar sju förslag för att diamanten ska få ännu större lyskraft.

Så ser de ekonomiska  relationerna ut mellan:  Stockholm, Sverige & Tyskland
Rapport 27 september 2021

Så kan det tyska valresultatet komma att påverka dig 

Så ser de ekonomiska relationerna ut mellan: Stockholm, Sverige & Tyskland.

cyklister i vid Slussen
Rapport 23 augusti 2021

Cykeln stärker Stockholm

Fler än varannan stockholmare kan nå sin arbetsplats inom en halvtimme med cykel och kan tillsammans med elsparkcyklar och andra mindre fordon avlasta stadens kollektivtrafiksystem. Därför föreslår Stockholms Handelskammare i en ny rapport ett antal satsningar på dessa fordon.

Stockholmbarometern Q2 2021
Rapport 18 augusti 2021

Stockholmsbarometern Q2 2021

Huvudstadens återhämtning efter pandemin är stark. Stockholmsbarometern för andra kvartalet visar den kraftigaste konjunkturuppgången sedan mätningarnas start år 2003.

Stockholm Elsparkcykel
Rapport 13 augusti 2021

Fem förslag för en fungerande elsparkcykelmarknad

Stadstrafiken har förändrats sedan elsparkcyklarnas intåg och har inneburit stora nyttor för användarna ­– men också en del uppmärksammade problem med felanvändning av fordonen. Därför föreslår Stockholms Handelskammare fem skarpa åtgärder för att förbättra situationen.

STHLM SuSu 2023 - fullsatt
Rapport 2 juli 2021

Näringen som väcker puls

I en helt ny rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige och i landets olika regioner.

Hinder hotar hållbar huvudstad
Rapport 24 juni 2021

Regelverk bromsar den gröna omställningen

Stockholm har som målsättning att vara en fossilfri och klimatpositiv stad 2040.  Stockholms Handelskammare listar i en ny rapport regelhinder som måste undanröjas för att den målsättningen ska kunna nås.

VB2020
Rapport 21 juni 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

stadshuset
Rapport 10 juni 2021

Finanssektorn lyfter Sverige

I en ny rapport lägger Stockholms Handelskammare fram 10 nya förslag som kan stärka finanssektorns förmåga att skapa goda förutsättningar för företagande, handel och hållbar tillväxt.