English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapportframsida på kaj
Rapport 26 januari 2017

Kampen om kajerna

Sverige har EU:s längsta kust och är ett av världens största exportländer per capita. Men som sjöfartsstad har Sveriges huvudstad inte tagit vara på läget och placeringen i Östersjöns mitt. Sjöfartsfrågorna får väldigt lite utrymme trots att Stockholm är en stad byggd på öar. Vi har en unik möjlighet att bli en viktig sjöfartsregion.

Rapportframsida på ytterdörr
Rapport 20 december 2016

28 000 funna bostadstillfällen

Vårens havererade bostadssamtal sänder oroväckande signaler om att regeringen och riksdagen inte är beredda att fullt ut ta ansvar för krisen på bostadsmarknaden.

Rapportframsida på soligt Sergelstorgsfontän
Rapport 30 augusti 2016

Det globala Stockholm

En strategi för huvudstadsregionens internationalisering.

Rapportframsida på framtidsskiss
Rapport 31 maj 2016

Framtidens stationssamhällen

Bostadsbristen är vår regions största tillväxthinder. Trots det är stora områden längs spåren mellan Stockholm och Uppsala obebyggda.

Rapportframsida på cyklar
Rapport 26 maj 2016

Bygg ut cykelbanorna i Stockholms län

Elcykeln får en allt större betydelse vid arbetspendlingen. Med elcykel tar man sig fram både snabbare och längre.

Rapportframsida på krossad ruta och polisavspärrning
Rapport 3 mars 2016

Brottsplats Stockholm

Kriminalitet är en del av företagens vardag. Det handlar om hot, våld och rån.

Rapportframsida på Södermalm och Globen
Rapport 21 december 2015

Huvudstad för huvudkontor

I Stockholm finns många av Sveriges verkligt stora multinationella företag och deras huvudkontor, men också utländska företags regionala verksamheter i Norden har sina huvudkontor här.

Rapportframsida på flygplan ovanför molnen
Rapport 2 december 2015

Så lyfter vi svensk vårdexport

Det här är den andra delen i Stockholms Handelskammares rapportserie om hur välfärdsföretagen stärker huvudstadsregionens tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet.

Rapportframsida på exteriör bild av Stockholm
Rapport 16 november 2015

Global Stockholm

Profiling the capital region's international competitiveness and connections.

Rapportframsida på höghus
Rapport 13 november 2015

Företagen pressas av bostadsbristen

Bristen på bostäder är akut för företagen.

Rapportframsida på byggkranar
Rapport 16 juni 2015

Fyra spår ger 100 000 bostäder

Huvudstadsregionen växer. Befolkningen ökar med 40 000 invånare om året. Men det största hindret för tillväxten är bristen på bostäder.

Rapportframsida på nyckelknippa
Rapport 27 maj 2015

Nycklar till framgångsrikt byggande

Det går att bygga snabbt i Stockholm trots bromsande regelverk och lagstiftning. Om kommun, byggherrar och myndigheter drar åt samma håll samtidigt som de talar med och lyssnar på grannarna kan det gå undan.

Rapportframsida på kod
Rapport 10 oktober 2014

Programmerare vanligaste yrket i Stockholmsregionen

Stockholm behöver fler programmerare.

Rapportframsida på hand som pekar på kugghjul
Rapport 11 september 2014

Arbetskraftsinvandringen avgörande för Stockholmsjobben

En analys från Stockholms Handelskammare.

Rapportframsida på hand som ritar
Rapport 12 juni 2014

En fungerande bostadsmarknad

En reformagenda