Statistik län för län: Varuexporten föll med 93 miljarder kronor under 2020

Regionala exportmönster 2020

Pandemins effekt på den svenska varuexporten skrivs till minus 6,2 procent, strax över 90 miljarder kronor, för landet som helhet under år 2020. Värmland, Jämtland, Södermanland noteras för stora nedgångar samtidigt som Norrbotten, Blekinge och Halland ökar sin export, visar en ny analys från Stockholms Handelskammare. 

Ladda ner rapporten

Regionala exportmönster 2020