English en
Rapportframsida på svensk och brittisk flagga

Stockholm Sverige Storbritannien – Siffror över våra ekonomiska relationer med Storbritannien

Mycket pekar på att en brexit kan medföra stora negativa konsekvenser för Stockholm och Sverige, oavsett om det blir ett ordnat eller oordnat brittiskt utträde ur EU.

Denna rapport syftar till att kortfattat belysa Stockholms och Sveriges ekonomiska relationer med Storbritannien utifrån ett antal olika aspekter.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat december 11 2019