English en
Rapportframsida på karta över Sverige

Stockholmarna: Det här förväntar vi oss av skatteutjämningssystemet

I valkampanjer och TV-samtal hör man ofta politiker och tyckare säga att ”hela landet ska leva”. Ambitionen är god. För visst ska alla, oaktat var de bor, ha rätt till grundläggande samhällsservice?
Vi visar i den här rapporten att stockholmarna inte är emot ett utjämnande system, men det måste fungera rättvist.

Sammanfattning

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat oktober 22 2019