Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt normalläge.
Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsbarometern backade med 3,0 enheter till 103,5 under det första kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har därmed haft en nedåtgående trend tre kvartal i rad sedan den historiskt höga noteringen under kvartal 2 2021 (113,2). Trots nedgången kan det konstateras att stämningsläget ändå är fortsatt starkare än det historiska normalläget. 

Ladda ner rapporten (läsversion)

Stockholmsbarometern Q1 2022.

Ladda ner rapporten (utskriftsversion)

Stockholmsbarometern Q1 2022.

Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18