English en
Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt normalläge.

Stockholmsbarometern backade med 3,0 enheter till 103,5 under det första kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har därmed haft en nedåtgående trend tre kvartal i rad sedan den historiskt höga noteringen under kvartal 2 2021 (113,2). Trots nedgången kan det konstateras att stämningsläget ändå är fortsatt starkare än det historiska normalläget. 

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
     
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.
  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 18 2022