English en
Stockholmsbarometern Q1 2023

Stockholmsbarometern Q1 2023

Trots att Stockholmsbarometern ökade med knappt 2 enheter under det första kvartalet 2023 är läget fortsatt mycket sämre än normalt.

Stockholmsbarometern ökade något under det första kvartalet 2023, från 82,2 till 84,0, vilket var den första ökningen på sex kvartal. Ökningen var dock marginell och stämningsläget i Stockholmsekonomin är därmed fortsatt mycket dystrare än normalt.

Konfidensindikatorn för näringslivet ökade marginellt med 0,8 enheter till ett värde på 89,8. Utfallet indikerar att stämningsläget fortsatt är mycket sämre än normalt bland Stockholmsföretagen.

Hushållens konfidensindikator steg med 4,9 enheter under det första kvartalet 2023, till ett värde på 69,0. Det var fortsatt hushållens syn på den egna privatekonomin som bidrog till det dystra stämningsläget.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 18 2023