English en
Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 visar att Stockholmarna har en dyster syn på ekonomin

Stockholmsbarometern Q2 2022

Under det andra kvartalet under 2022 sjönk Stockholmsbarometern med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Hushållen i Stockholms län har inte sett så pessimistiskt på sin ekonomi sedan Stockholms Handelskammare började mäta det ekonomiska läget för två decennier sedan.

Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 sjönk med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Stockholmshushållens konfidensindikator sjönk med hela 17 enheter till en rekordlåg nivå på 62,9. Det är den lägsta noteringen någonsin sedan mätningarna började 2003.

Än så länge har avkylningen i ekonomin inte påverkat arbetsmarknaden. Under våren och försommaren var det 21 procentenheter fler företag som ökade sin personalstyrka, än som minskade den.

Trots den tydliga avkylningen väntas Stockholm klara sig bättre än övriga landet. Under 2022 väntas Stockholmsekonomin växa med 3,1 procent, vilket är en procentenhet högre jämfört med prognosen för Sverige.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
     
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
     
  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.
     
  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat augusti 17 2022