English en

Stockholmsbarometern Q2 2023

Stockholmsbarometern ökade något under det andra kvartalet 2023, från 85,0 till 85,6. Ökningen är, likt förra kvartalet, fortsatt marginell och stämningsläget i Stockholms-ekonomin är fortsatt mycket dystrare än normalt.​

Stockholmsbarometern ökade något under det andra kvartalet 2023, från 85,0 till 85,6. Ökningen är, likt förra kvartalet, fortsatt marginell och stämningsläget i Stockholms-ekonomin är fortsatt mycket dystrare än normalt.​

Två kvartal av (svag) positiv förändring indikerar att den initiala nedkylningen som Stockholmsekonomin upplevde efter Rysslands invasion av Ukraina nu börjar släppa.

Konfidensindikatorn för hela näringslivet var i princip oförändrad under det andra kvartalet 2023: en helt marginell uppgång från 90,3 till 90,4. Stämningsläget i näringslivet är därmed fortsatt mycket dystrare än normalt.

Under det andra kvartalet 2023 förbättrades hushållens konfidensindikator igen och utfallet i juni landade på 73,5. Det var  hushållens positiva förväntningar på både den egna ekonomin (mikro) och Sveriges ekonomi (makro) som bidrog till förbättringen. Trots förbättringen under kvartalet var stämningsläget fortsatt mycket pessimistiskt. Värdet på 73,5 är historiskt lågt.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.
  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 6 2023 Publicerat september 5 2023