English en
Rapportframsida på tåg

Stockholmsbarometern Q2 I 2020

Under det andra kvartalet 2020 stärktes Stockholmsbarometern med 19 enheter, till 81.

Konjunkturen i Stockholmsekonomin har till viss del återhämtat sig men är fortfarande mycket svag.

Uppdaterat september 6 2023 Publicerat september 19 2020