Stockholmsbarometern Q3 2021

Huvudstadsekonomin går fortsatt starkt. Stockholmsbarometern ligger kvar på en mycket hög nivå för kvartal tre 2021.
Stockholms Handelskammare - Stockholmsbarometern Q3 2021

Stämningsläget i Stockholms ekonomi är fortsatt mycket positivt. Stockholmsbarometern för det tredje kvartalet 2021 backar visserligen marginellt, 2 enheter, men landar ändå på ett värde om 111 där talet 100 utgör det historiska medelvärdet som anger ett normalläge.

Ladda ner rapporten (läsversion)

Stockholmsbarometern Q3 2021

Ladda ner rapporten (utskriftsversion)

Stockholmsbarometern Q3 2021

stefan westerberg
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18