English en
Stockholmsbarometern Q3 2022

Stockholmsbarometern Q3 2022

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009. Stockholmsbarometern sjönk med 13 enheter till ett värde på 79 under det tredje kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har nu backat fem kvartal i rad och stämningsläget är betydligt svagare än normalt.

Stockholmsbarometern backade under det tredje kvartalet 2022 med 13,1 enheter, från 92,5 till 79,4. Både hushållen och näringslivet bidrog till det försämrade läget.

Näringslivets konfidensindikator föll med 11,8 enheter under det tredje kvartalet 2022, till ett indexvärde på 87,8. Det betyder att stämningsläget bland stockholmsföretagen gick från att vara normalt till mycket svagt.

Samtliga branscher bidrog till fallet. Stämningsläget bland hushållen i Stockholm minskade ytterligare under det tredje kvartalet 2022. Konfidensindikatorn sjönk med 13,7 enheter till ett indexvärde på 54,9. Utfallet är en ny historisk bottennotering.

Stockholmsbarometern över tid

Under de senaste 15 åren har Stockholmsekonomin varit med om fyra stora nedgångar i konjunkturen.

Den första nedgången inträffade 2009, till följd av den globala finanskrisen. Från den krisen återhämtade sig Stockholmsekonomin väldigt snabbt. Nedgången var markant men uppgången 2010 var också mycket stark.

Den andra nedgången inträffade mellan 2011 och 2013, i samband med den europeiska skuldsättningskrisen. Återhämtningen efter denna kris var långsammare jämfört med den globala finanskrisen.

Mellan 2014 och 2017 var konjunkturen stark. Stockholmsbarometern låg då klart över värdet 100, vilket betydde att det ekonomiska läget var bättre än vad som historiskt sett varit normalt.

Efter 2017 mattades konjunkturen av, med successivt lägre indextal på Stockholmsbarometern.

Den tredje nedgången orsakades under coronapandemin, med ett markant fall i Stockholmsbarometern, till nya lägstanivåer. Återhämtningen under 2021 var påfallande stark och ännu snabbare än efter den globala finanskrisen. Den starka återhämtningen bidrog till att Stockholmsbarometern nådde en historiskt hög nivå under det andra kvartalet 2021.

Rysslands invasion av Ukraina, med alla dess följdkonsekvenser på Sveriges och många andra länders ekonomier, har påtagligt kylt av Stockholmsekonomin och vi träder nu in i en fjärde konjunkturell nedgång.

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009.

Det här är Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.
     
  • Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.
  • Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

  • Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat november 16 2022