Stockholmsbarometern Q4 | 2019

Stockholmsbarometern stabiliseras - på låga nivåer med svagt stämningsläge i tjänstesektorn och en dyster syn på ekonomin från hushållen.
Rapportframsida på exteriör bild av Stockholm

Det innebär att Stockholm under ett drygt år redovisat svaga konjunktursiffror.

Ladda ner rapporten

Stockholmsbarometern Q4 | 2019

stefan westerberg
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18