Stockholmsbarometern Q4 2021

Stockholmsbarometern för det fjärde kvartalet 2021 visar att konjunkturläget i stockholmsekonomin fortsatt är tydligt positivt.
Stockholmsbarometern Q4 2021 visar konjunkturläget i stockholmsekonomin.

Under det fjärde kvartalet 2021 backade Stockholmsbarometern med 3,9 enheter, till 106,5 – där värdet 100 utgör ett historiskt normalvärde. Det utgör en marginell dämpning jämfört med årets tredje kvartal då värdet skrevs till 110,4. Trots nedgången är stämningsläget i stockholmsekonomin är fortsatt gott.

Ladda ner rapporten (läsversion)

Stockholmsbarometern Q4 2021.

Ladda ner rapporten (utskriftsversion)

Stockholmsbarometern Q4 2021.

stefan westerberg
Stefan Westerberg
Chefekonom
08-555 100 18