Svensk tjänsteexport föll brantare under pandemin

Sveriges export av tjänster 2020

Helt nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att svensk tjänsteexport föll brantare under pandemin än någonsin tidigare. 

För året skrivs utvecklingen till minus 14 procent, nästan 100 miljarder kronor, och utvecklingen var i synnerhet negativ kopplat till resor och tjänstehandel med Norge. 

Ladda ner rapporten

Tjänsteexport 2020