Tvister säljer Sverige

Många känner inte till att Sverige är världsledande på internationell tvistlösning. Med den här rapporten vill vi ändra på det. Rapporten förklarar Sveriges position som forum för internationella tvister, dess betydelse för svensk ekonomi och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.
Rapportframsida på exteriör Stockholmsbild

För att stärka Sveriges position gentemot omvärlden gällande skiljedomsverksamhet vill Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut se följande förändringar:

  • att svensk spetskompetens inom internationell tvistlösning blir en del av det svenska handelsfrämjandet.
  • att Stockholms roll som världsledande forum för internationella tvister får en självklar plats i stadens marknadsföring.
  • att ambassader och andra internationellt verksamma delar av statsförvaltningen uppmärksammar svenskt skiljeförfarandes betydelse för svensk export och goda internationella relationer.

Ladda ner rapporten

Tvister säljer Sverige