English en
Rapportframsida på exteriör Stockholmsbild

Tvister säljer Sverige

Många känner inte till att Sverige är världsledande på internationell tvistlösning. Med den här rapporten vill vi ändra på det. Rapporten förklarar Sveriges position som forum för internationella tvister, dess betydelse för svensk ekonomi och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

För att stärka Sveriges position gentemot omvärlden gällande skiljedomsverksamhet vill Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut se följande förändringar:

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat januari 25 2018