English en
Rapportframsida på Gröna Lund

Underlätta för besökarna – Nöjespendligen måste bli bättre

Stockholm växer snabbt som turiststad, men kollektivtrafiken hänger inte med. Under högsäsong är bussar, båtar och spårvagnar överfulla och det är svårt att få plats. Det resulterar i köer och långa väntetider, vilket påverkar kvaliteten på besökarnas upplevelse av vår stad.

Stockholms Handelskammares förslag för Artipelag:

 1. Direktbussar från Stockholm C eller Slussen med möjlighet att komma snabbare från city utan att besökarna ska behöva åka via Gustavsberg.
 2. Många fler turer på helgerna och under sommaren.
 3. Att kommunikationerna till Artipelag med kollektivtrafik får en ökad frekvens och ett antal nya rutter både på land och på vattenvägarna.
 4. Att Värmdö kommun prioriterar enkla och smidiga transportsätt till en av kommunens största arbetsgivare.
 5. Kulturinitiativ är inte alltid permanenta. Det krävs en större flexibilitet i planeringen av rutter inom kollektivtrafiken samt att man hittar nya innovativa färdsätt som går att matcha med tillfälliga kulturinitiativ.

Stockholms Handelskammares förslag för Tallink Silja:

 1. Flytta den befintliga busshållplatsen närmare terminalen.
 2. Gör transportsträckan från terminalen till busshållplatsen mer tillgänglig, upplyst och trygg.
 3. Öka frekvensen på bussavgångarna för att tillgodose passagerarnas transportbehov.När strax under tre tusen passagerare anländer samtidigt är den nuvarande lösningen otillräcklig. Ett alternativ är att sätta in extra avgångar som korrelerar med ankomst av färja.
 4. Förbättra miljön längs transportsträckan mellan terminal och tunnelbanehållplats med bättre skyltning, belysning, trygghet och tillgänglighet för alla, inklusive de med funktionsnedsättningar.
 5. Prioritera och planlägg en utbyggd reguljär vattenburen kollektivtrafik till Värtahamnen omedelbart, som ett komplement till övrig kollektivtrafik.
 6. Bygg Östlig förbindelse för att förbättra landinfrastrukturen för Stockholms hamnar.

Stockholms Handelskammares förslag för Djurgården:

 1. Utveckla Djurgårdsfärjan med fler turer och flexibla anlöp.
 2. Skynda på planprocesserna för ytterligare en gång- och cykelbro till Djurgården.
 3. Åtgärda eventuella brister på Djurgårdsbron för framtida behov.
 4. Sätt in tätare bussturer som även trafikerar Djurgården senare på kvällen.
 5. Sätt in tätare bussturer specifikt till museiparken för att underlätta för skolklasser och förskolegrupper.
 6. Permanenta försöket (som nu görs i Kista) med mindre, förarlösa elbussar på Djurgården, eller skapa annan form av eldriven skytteltrafik.
 7. Synliggör Djurgården genom att skylta upp den nya spårvägslinjen med Djurgårdskänsla redan vid starten vid T-centralen.

Stockholms Handelskammares förslag för Magasin 9:

 1. Förläng sträckningen för buss 1 med ytterligare en hållplats vid Magasin 9, nära pendelbåten Sjövägens hållplats på Frihamnspiren.
 2. Förbättra belysningen och skapa tillgängliga trottoarer i området för ökad säkerhet och framkomlighet.
Uppdaterat september 5 2023 Publicerat juni 13 2018