English en
Rapportframsida på skolbarn som räcker upp hand

Utveckla svensk utbildningsexport

Utbildningsmarknaden internationaliseras i snabb hastighet. Efterfrågan på kvalificerade utbildningstjänster växer i takt med att den globala medelklassen blir större. Sverige har goda förutsättningar att exportera utbildningstjänster. En anledning till detta är historisk och strukturell: många av Sveriges framgångsrika exportgrenar har vuxit fram nära den offentliga sektorn, såsom telekom, läkemedel och vissa delar av verkstadsindustrin.

Bland de positiva exemplen finns Kunskapsskolan som i dagsläget är etablerade i bland annat Indien, Norge och Saudiarabien. Det är också ett utbildningsföretag som varit med på svenska delegationsresor för att främja export.

Handelskammaren föreslår:

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat november 21 2017