Verksamhetsberättelse 2022

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.
Verksamhetsberättelse 2022

Årligen arrangerar vi runt 200 evenemang – allt från nätverksträffar, seminarier och frukostmöten till stora evenemang som Tulldagen, Distinget och World Trade Day. Vi skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare i frågor som är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt i huvudstadsregionen.

Förutom detta arbetar vi även med tvistlösning via SCC Skiljedomsinstitut och med kommersiella tjänster inom exempelvis internationell handel.

Denna verksamhetsberättelse berättar vad vi gjorde och åstadkom under 2022.

Ladda ned rapporten