English en

Statistik över arbetsmarknaden i Stockholm och Sverige

Hur utvecklas arbetsmarknaden i Stockholms län och i Sverige på kort och lång sikt? Ökar eller minskar arbetslösheten och sysselsättningsgraden? Här samlar Stockholms Handelskammare uppdaterad statistik över arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden i Sverige och Stockholms län är tudelad. Arbetslösheten är hög jämfört mot andra jämförbara länder. Särskilt långtidsarbetslösheten sticker ut i negativ bemärkelse. Långtidsarbetslösheten bet sig fast på en permanent högre nivå efter den globala finanskrisen 2008.

Samtidigt är arbetskraftsbristen påtaglig och företag har en stor omättad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsbristen är särskilt påtaglig i Stockholms län som står för runt 40 procent av alla lediga vakanser i Sverige, en andel som varit relativt konstant under det senaste decenniet.

Arbetslöshet

Sysselsättning

Antal vakanser per riksområde

Nyheter och rapporter om arbetsmarknad

Har du frågor om statistik över arbetsmarknaden?

Emily Nagler

Emily Nagler

Näringspolitisk analytiker 08 555 100 19 emily.nagler@stockholmshandelskammare.se E-mail