English en

Statistik över bostadsbyggande och bostadsmarknad i Stockholm och Sverige

Ökar eller minskar bostadsbyggandet i Stockholms län och i Sverige? Hur utvecklas bostadspriserna? Här samlar Stockholms Handelskammare uppdaterad statistik över bostadsbyggande och bostadsmarknad. 

En välfungerande bostadsmarknad är en av samhällets viktigaste grundbultar – inte bara för människor som behöver ett hem, utan också för näringslivet så att kompetensförsörjningen ska kunna tillgodoses. En fungerande bostadsmarknad är avgörande för att samhällsekonomin ska fungera över huvud taget, och samtidigt måste bostadsbyggandet i Stockholm och Sverige öka.

Bostadsmarknaden i Stockholms län och i Sverige fungerar i dag dåligt på grund av en rad strukturella problem som vuxit sig allt större under lång tid. Det övergripande problemet är att bostadsmarknaden har blivit alltmer otillgänglig med nästintill oöverstigliga trösklar, både till hyresmarknaden och den ägda boendemarknaden. Problemen finns runt om i hela landet men är särskilt stora i Stockholms län, som hämmas av ett underskott av bostäder.

Statistik – bostadsbyggande

Statistik – prisutveckling

Statistik – utveckling kvadratmeterpris

Statistik – startpriser bostadsrätter

Källa: Hemnet, Kvartal 4 2023

Statistik – andrahandshyra

Hyresmarknaden i Sverige behöver förbättras. Andrahandshyran i Stockholms län är dubbelt så hög som förstahandshyran och i Stockholms stad är den hela 149 procent högre än förstahandshyran. Det visar Stockholmas handelskammare i rapporten ”Den låsta dörren till hyresmarknaden” där Stockholms Handelskammare har analyserat data från uthyrningstjänsten Qasa. Datamaterialet innehåller drygt 100 000 bostadsannonser och cirka 4 miljoner bostadsansökningar på andrahandsmarknaden mellan första kvartalet 2020 och första kvartalet 2022.

Klicka på den interaktiva kartans stadsdelar och kommuner i Stockholms län för att se:

Källor: Förstahandshyra (SCB), andrahandshyra, antal sökande och medianstorlek per hyresrätt (Qasa). 

Nyheter och rapporter om bostadsmarknaden

Har du frågor om statistik över bostadsmarknaden?

Emily Nagler

Emily Nagler

Näringspolitisk analytiker 08 555 100 19 emily.nagler@stockholmshandelskammare.se E-mail