Stockholm sustainability summit
Stockholm Sustainability Summit är Stockholms Handelskammares årliga hållbarhetsevent som med hjälp av inspirerande och kunniga talare lyfter stadens roll och betydelse i den gröna omställningen.

Världens städer står i dag för en stor del av klimatavtrycket. Samtidigt är det just städerna som är grogrund och arena för innovation och ny teknik – lösningar som alla är avgörande för att komma vidare i klimatarbetet.

Under Stockholm Sustainability Summit samlas årligen klimatexperter från akademin, politiken och näringslivet för att diskutera och lyfta centrala frågeställningar om städernas roll i den gröna omställningen – och hur Stockholm kan utvecklas och vara ett draglok i utvecklingen.

Vill du vara med som sponsor till Stockholm Sustainability Summit 2024?

Bli sponsor till Stockholms Handelskammares årliga event om hållbara städer. Kontakta Peter Sandberg, Chief Growth Officer på Stockholms Handelskammare, så berättar han mer om sponsorskapets innehåll.