English en

Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern är Stockholms Handelskammares verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Stockholmsbarometern publiceras fyra gånger per år. Stockholmsbarometern fyller en viktig funktion i att läsa av det ekonomiska stämningsläget i huvudstaden, som i hög grad påverkar Sveriges ekonomiska utveckling.

Stockholmsbarometern är ett kompositmått som anger vad både hushåll och företag tycker om det ekonomiska läget. Stockholmsbarometern innehåller information om hela näringslivet sammantaget och för ett antal större näringar, avseende bland annat företagens försäljningssituation, orderstockar, tillväxthinder, prisutveckling, anställningar och utsikter.

rainbow pointer

Intervall

Bransch

Hur läser man Stockholmsbarometern?

Värden runt 100 betyder att konjunkturläget är normalt. Om värdet är över eller under 100, betyder att läget är starkare respektive svagare än normalt.

Dataserierna är glidande medelvärden med undantag Glidande medelvärden förutom kv1 2009, kv1 2020 och det sista kvartalsutfallet.

Handel* omfattar delbranscherna Livsmedel, Sällanköp, Motorfordon och Partihandel. 
Tjänster** omfattar delbranscherna Data, Uppdrag, Finans och Hotell & restaurang.

Stockholmsbaromtern Q1 2024

Ladda ned Stockholmsbaromtern Q1 2024

Läs mer om Stockholmsbarometern