Styrelse och fullmäktige

I handelskammarens styrelse sitter representanter från näringslivet. På så sätt håller vi nära kontakt med företagen och får förståelse för deras utmaningar. Styrelsemedlemmarna utses av fullmäktige.

Styrelse

Urban Edenström
Urban Edenström
ordförande
Stronghold Invest AB
lars Wedenborn
Lars Wedenborn
vice ordförande, kassaförvaltare
FAM AB
Fredrik Cappelen
Fredrik Cappelen
vice ordförande
Dometic Group
Cecilia Sjöstedt
Cecilia Sjöstedt
vice ordförande
Cytiva Sweden AB
Jan Dernestam
Jan Dernestam
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Charlotte Erkhammar
Charlotte Erkhammar
Kreab AB
malin hammaren
Michael Green
Svenska Handelsbanken AB
Lisa Gunnarsson
Lisa Gunnarsson
LinkedIn Sweden AB
Johan Oljeqvist
Johan Oljeqvist
Stiftelsen Fryshuset
Konstantin Papaxanthis
Konstantin Papaxanthis
TopicOn IT
Lena Söderström
Lena Söderström
Dicot AB
Magnus Widell
Magnus Widell
AB Gröna Lunds Tivoli

Fullmäktige
Fullmäktige är handelskammarens beslutande organ och består av våra medlemmar. Som invald kan man vara med och påverka verksamheten genom att engagera sig, nätverka och utbyta kunskap och idéer med andra företrädare för näringslivet.

Honorärfullmäktige
Den som under mångårig verksamhet i fullmäktige visat särskilt intresse för handelskammaren och aktivt främjat dess syfte, kan väljas till honorärfullmäktige.

Antonia Ax:son Johnson
Hans Dalborg
Gustaf Douglas
Johan Gernandt
Carl Erik Hedlund
Fredrik Lundberg
Curt G Olsson
Catharina Roos
Olof Stenhammar
Anders Wall

Revisor
KPMG AB