Deponeringstjänster

Hur ska man förvara sina företagshemligheter? Och var? Vi lever i en tid där IT-system och program är viktiga delar av företagens vardag. 

När behövs deponeringstjänster? 
Källkoder är nödvändiga för att man ska kunna använda och utveckla program och IT-system, och förvaras generellt hos din leverantör. Men vad händer om IT-företaget upphör? I värsta fall blir de värdefulla källkoderna otillgängliga. Därför erbjuder Handelskammaren deponering, i både fysisk och digital form, där vi säkert förvarar ditt företags källkoder eller andra företagshemligheter som en oberoende tredje part. Det innebär trygghet både för köparen och leverantören. Självklart kan ni också deponera andra typer av dokument hos oss, till exempel ritningar, kontrakt, avtal eller anbudslistor.

Ladda ner informationsbroschyr

Download information brochure

Fysisk deponering av källkod

Hur gör man?

Steg för steg-instruktioner.

Priser

Klicka här för att komma till prislistan.

SCC e-Deposit – digital deponering av källkoder

Vad är SCC e-Deposit?

Vi erbjuder nu digital deponering och förvaring av källkoder genom vår plattform SCC e-Deposit.

Plattformen ger parterna ett säkert och effektivt sätt att kommunicera, deponera och förvara det deponerade materialet.

Det är också främst genom detta forum som SCC kommunicerar med parterna till avtalet.

Varje enskilt avtal tilldelas ett eget arbetsrum – en sajt – på plattformen när avtalet registrerats av SCC. Endast avtalsparterna blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet på den specifika sajten.

Genom att parterna tilldelas olika behörigheter på plattformen säkerställs att licensgivaren har möjlighet att deponera materialet men därefter inte kan ändra eller ta bort det som laddats upp. På samma sätt kommer licenstagaren att, precis som tidigare, får besked så snart en ny deponering laddats upp, men kommer inte att kunna tillgodogöra sig materialet.

Fördelar med SCC e-Deposit

 • Eliminerar behovet att skicka känsligt material med post eller över mejl.
   
 • Säker, molnbaserad lagring på server inom EU.
   
 • Samtliga deponeringar på en och samma plats, överskådligt och sökbart.
   
 • Deponerat material kan inte tas bort eller redigeras efter att det laddats upp.
   
 • Full insyn kring vilka personer som har tillgång till sajten.

Vanliga frågor och svar

Gäller handelskammarens deponeringstjänster bara datorprogram?

Nej, allt utom kontanter kan i princip deponeras. Recept, optioner, ritningar, avtal och andra viktiga handlingar deponeras ofta hos handelskammaren. Kontakta Handelskammaren gärna innan depositionsavtalet upprättas.

Hur går deponeringen av källkod till? Hur gör man?

Se nedan sida med steg för steg-instruktioner.

Hur lång tid tar det innan deponering kan ske?

Normalt tar hanteringen inte mer än 5-10 dagar innan deponering kan ske. Det beror främst på hur omfattande ändringar som gjorts i modellavtalet samt på postgången.

Kan Stockholms handelskammare verifiera källkoden?

Handelskammaren har valt att inte utföra verifiering. På det sättet säkerställer vi licensgivarens skyddsintressen genom att inte gå in i själva koden. Handelskammaren rekommenderar att verifiering av källkod sker innan depositionen lämnas för deponering till Handelskammaren.

Vad gäller vid konkurs?

Om konkurs finns med som utlämnandegrund finns risk för att konkursförvaltaren motsätter sig ett utlämnande ifall den nyttjanderätt som regleras här är mycket omfattande, (t.ex. exklusiv). SHK kan pga. rättsosäkerhet beträffande konflikten mellan sakrätten (det deponerade exemplaret) och LT:s nyttjanderätt till densamma (upphovsrätten) inte lämna laglig garanti för att utlämnande kan ske vid en konkurs. 

Har du frågor om deponering? 

Skicka ett mail till escrow@chamber.se