Deponeringstjänster

Hur ska man förvara sina företagshemligheter? Och var? Vi lever i en tid där IT-system och program är viktiga delar av företagens vardag. 

När behövs deponeringstjänster? 
Källkoder är nödvändiga för att man ska kunna använda och utveckla program och IT-system, och förvaras generellt hos din leverantör. Men vad händer om IT-företaget upphör? I värsta fall blir de värdefulla källkoderna otillgängliga. Därför erbjuder Handelskammaren deponering där vi säkert förvarar ditt företags källkoder eller andra företagshemligheter som en oberoende tredje part. Det innebär trygghet både för köparen och leverantören. Självklart kan ni också deponera andra typer av dokument hos oss, till exempel ritningar, kontrakt, avtal eller anbudslistor.

Ladda ner informationsbroschyr

Download information brochure

Deponera källkod

Hur gör man?

Steg för steg intruktioner.

Priser

Klicka här för att komma till prislistan.

Vanliga frågor och svar

Gäller handelskammarens deponeringstjänster bara datorprogram?

Nej, allt utom kontanter kan i princip deponeras. Recept, optioner, ritningar, avtal och andra viktiga handlingar deponeras ofta hos handelskammaren. Kontakta Handelskammaren gärna innan depositionsavtalet upprättas.

Hur går deponeringen av källkod till? Hur gör man?

Se nedan sida med steg för steg instruktioner

Hur lång tid tar det innan deponering kan ske?

Normalt tar hanteringen inte mer än 5-10 dagar innan deponering kan ske. Det beror främst på hur omfattande ändringar som gjorts i modellavtalet samt på postgången.

Kan Stockholms handelskammare verifiera källkoden?

Handelskammaren har valt att inte utföra verifiering. På det sättet säkerställer vi licensgivarens skyddsintressen genom att inte gå in i själva koden. Handelskammaren rekommenderar att verifiering av källkod sker innan depositionen lämnas för deponering till Handelskammaren.

Vad gäller vid konkurs?

Om konkurs finns med som utlämnandegrund finns risk för att konkursförvaltaren motsätter sig ett utlämnande ifall den nyttjanderätt som regleras här är mycket omfattande, (t.ex. exklusiv). SHK kan pga. rättsosäkerhet beträffande konflikten mellan sakrätten (det deponerade exemplaret) och LT:s nyttjanderätt till densamma (upphovsrätten) inte lämna laglig garanti för att utlämnande kan ske vid en konkurs. 

Har du frågor om deponering? 

Skicka ett mail till escrow@chamber.se