English en

Deponering och deponeringsavtal

Behöver ditt företag förvara källkod, ritningar, avtal eller annan värdefull dokumentation på ett säkert sätt? Stockholms Handelskammare erbjuder som oberoende tredje part deponering. Deponeringen kan ske online, via e-deponering, eller fysiskt. Här hittar du all information om våra deponeringstjänster och hur du gör för att teckna deponeringsavtal. 

Som en oberoende tredje part erbjuder vi företag en säker deponeringstjänst – även kallat deponeringsavtal.
Källkoder är nödvändiga för att man ska kunna använda och utveckla program samt it-system.

De förvaras generellt hos leverantören (it-företaget). Men om it-företaget upphör skulle det kunna innebära att källkoderna blir oåtkomliga för köparen. Därför erbjuder Stockholms Handelskammare förvaring av källkoderna. Det innebär en trygghet för både köparen och leverantören.

LÄS MER: Så här tecknar du avtal för e-deponering och fysisk deponering

Deponering ger köparen skydd

Deponeringstjänsterna tillgodoser både köparens (licenstagarens) och leverantörens (licensgivarens) intressen. Inköp av program och it-system medför stora kostnader för företag. Datasystemen är ofta anpassade efter köparens krav vilket gör att köparen blir mycket beroende av leverantören.

Skulle något oförutsett inträffa hos leverantören kan det drabba köparen hårt. Men genom deponeringstjänsten får köparen ett skydd för sin investering samt fortsatt tillgång till källkoden.

LÄS MER: Så mycket kostar våra deponeringstjänster

Att deponera källkod ger trygghet för leverantören

För leverantören innebär deponering av källkod ett skydd för företagshemligheten och upphovsrätten till programmet. När en kopia av källkoden deponeras hos en oberoende, tredje part behåller leverantören fortfarande rättigheterna till programmet och kan fortsätta att kommersialisera och utveckla det.

För att tillgodose leverantörens önskemål att företagshemligheter förvaras på ett säkert sätt har Stockholms Handelskammare valt att inte utföra verifiering av källkod. På det sättet säkerställer vi licensgivarens skyddsintressen.

LÄS MER: Fördelarna med e-deponering

Deponeringsavtal – Modellavtal 2021

Vi erbjuder ett helt nytt modellavtal, utarbetat under 2021, baserat på önskemål från våra kunder. Avtalet har tagits fram i samarbete med några av Sveriges främsta avtalsjurister.

Övriga tjänster kopplade till deponering

Vi hjälper också företag som vill deponera andra typer av dokument, exempelvis anbudslistor, avtal, kontrakt eller ritningar. Som oberoende tredje part närvarar Stockholms Handelskammare även vid anbudsöppningar samt vid lottningsförfarande vid offentlig upphandling.

SCC e-Deposit – digital deponering av källkoder

Det här är SCC e-Deposit

SCC e-Deposit är e-deponering och förvaring av källkoder. 

Plattformen SCC e-Deposit ger parterna ett säkert och effektivt sätt att kommunicera, deponera och förvara det deponerade materialet.

Det är också främst genom detta forum som SCC kommunicerar med parterna till avtalet.

Varje enskilt avtal tilldelas ett eget arbetsrum – en sajt – på plattformen när avtalet registrerats av SCC. Endast avtalsparterna blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet på den specifika sajten.

Genom att parterna tilldelas olika behörigheter på plattformen säkerställs att licensgivaren har möjlighet att deponera materialet men därefter inte kan ändra eller ta bort det som laddats upp. På samma sätt kommer licenstagaren att, precis som tidigare, få besked så snart en ny deponering laddats upp, men kommer inte att kunna tillgodogöra sig materialet.

Fördelar med SCC e-Deposit

 • Eliminerar behovet att skicka känsligt material med post eller över mejl.
   
 • Säker, molnbaserad lagring på server inom EU.
   
 • Samtliga deponeringar på en och samma plats, överskådligt och sökbart.
   
 • Deponerat material kan inte tas bort eller redigeras efter att det laddats upp.
   
 • Full insyn kring vilka personer som har tillgång till sajten.

Information om avtal och priser för deponeringstjänsterna:

Så tecknar du avtal för e-deponering och fysisk deponering

Här hittar du steg för steg-instruktioner och alla dokument som behövs för att teckna de två olika avtalen. Till guiden.

Priser: Så mycket kostar deponering

Prislista för e-deponering och fysisk deponering. Till prislistan.

Vanliga frågor och svar:

Vad är en källkod?

Alla program baseras på en källkod som är skriven i ett speciellt programmeringsspråk. Tillgång till källkoden gör det möjligt för programmeraren, som inte deltagit i utvecklingen av det ursprungliga programmet, att ändå kunna utveckla det.

Gäller Handelskammarens deponeringstjänster bara datorprogram?

Nej, allt utom kontanter kan i princip deponeras. Recept, optioner, ritningar, avtal och andra viktiga handlingar deponeras ofta hos oss. Kontakta gärna Stockholms Handelskammare innan depositionsavtalet upprättas.

Hur lång tid tar det innan deponering kan ske?

Normalt tar hanteringen inte mer än fem till tio dagar innan deponering kan ske. Det beror främst på hur omfattande ändringar som gjorts i depositionsavtalet samt på postgången.

Kan Stockholms Handelskammare verifiera källkoden?

Nej, Stockholms Handelskammare har valt att inte utföra verifiering. På det sättet säkerställer vi licensgivarens skyddsintressen genom att inte gå in i själva koden. Vi rekommenderar att verifiering av källkod sker innan depositionen lämnas för deponering hos oss.

Vad gäller vid konkurs?

Om konkurs finns med som utlämnandegrund finns risk för att konkursförvaltaren motsätter sig ett utlämnande ifall den nyttjanderätt som regleras här är mycket omfattande (till exempel exklusiv).

Stockholms Handelskammare kan på grund av rättsosäkerhet beträffande konflikten mellan sakrätten (det deponerade exemplaret) och licenstagarens nyttjanderätt till densamma (upphovsrätten) inte lämna laglig garanti för att utlämnande kan ske vid en konkurs. 

Hur avslutar man ett deponeringsavtal?

Licensgivare och Licenstagare som önskar säga upp Depositionsavtalet ska inkomma med en signerad uppsägning. Det går bra att scanna in och mejla över ett sådant dokument. Det finns inga särskilda formkrav för uppsägningar förutom att aktuellt avtalsnummer ska framgå.

Uppsägningen ska vara Handelskammaren tillhanda senast den 31 december för att fakturering av avgift för kommande år inte ska ske.

Har du frågor om deponering?

Vill du veta mer om Handelskammarens deponeringstjänst? Kontakta oss för mer information.
08–555 100 00
escrow@chamber.se