English en
Förvara källkod i Stockholms Handelskammares e-deponering.

Guide: Så tecknar du avtal för deponering

Att teckna avtal om e-deponering och fysisk deponering hos Stockholms Handelskammare ska vara enkelt. Här hittar du instruktioner och alla dokument som behövs för att teckna de två olika avtalen.

Så tecknar du avtal för deponering

Ladda ner Depositionsavtalet och Tilläggsavtalet. Depositionsavtalet kan inte ändras utan vill man göra ändringar gör man detta i Tilläggsavtalet. De båda avtalen utgör tillsammans sedan det kompletta Deponeringsavtalet.

Justera Depositionsavtalet efter omständigheterna i det enskilda fallet utan att ändra de bestämmelser som rör Stockholms Handelskammare. Dessa justeringar görs alltså i Tilläggsavtalet. (Se kommentarer till avtalet.)

Genom att signera Depositionsavtalet förbinder man sig till villkoren i Stockholms Handelskammares Depositionsavtal 2021, dock med undantag av de ändringar som görs i Tilläggsavtalet.

Mejla utkastet av Deponeringsavtalet (Depositionsavtal + ev. Tilläggsavtal) för kontroll till escrow@sccarbitrationinstitute.com.

Efter bekräftelse, skall Deponeringsavtalet signeras i tre (3) original och skickas till Stockholms Handelskammare för signering till följande adress:

Stockholms Handelskammare
Depositioner
Box 16050
103 21 Stockholm

Nu kan deponering ske enligt anvisningarna i Depositionsavtalet § 2. 

Information om avtal för SCC e-Deposit

Befintliga deponeringskunder som vill byta från fysisk deponering till e-deponering behöver komplettera sitt nuvarande avtal. Detta görs genom att fylla i tilläggsavtalet nedan. Från april 2022 utgår en uppläggningsavgift om 15 000 SEK för detta.

Nya kunder ingår avtal enligt vad som beskrivs under rubriken: ”Så tecknar du avtal för deponering”.

Så skickar du in en fysisk deponering

Paketera komplett källkod och dokumentation. Stockholms Handelskammare verifierar inte detta utan sådan försäkran får göras upp mellan parterna.

Försegla paketet så att det inte går att öppna och återsluta.

Märk utanpå förseglat paket: parternas namn, diarienummer, innehåll och datum för försegling. Detta är själva depositionen som inte får öppnas av Stockholms Handelskammare. 
Eventuellt följebrev ska inte läggas inuti paketet.

Lägg depositionen (och eventuellt följebrev) i ett ytterkuvert märkt ”Källkodsdeponering” som skickas till Stockholms Handelskammare:

Stockholms Handelskammare
Deponering 
Box 16050
103 21 Stockholm

Dokument på svenska

Ladda ned depositionsavtalet

Ladda ned tilläggsavtalet

Documents in English

Download the Escrow agreement

Download the Amendment agreement

Har du frågor om deponering?

Vill du veta mer om Handelskammarens deponeringstjänst? Kontakta oss för mer information.
08–555 100 00
escrow@chamber.se