Internationell handel på Stockholms Handelskammare
Avdelningen Internationell handel på Stockholms Handelskammare hjälper till med allt som rör in- och utförsel av varor till alla delar av världen.

Hos oss ges du som kund tillgång till Internationell handels stora och breda kontaktnätverk som kan agera dörröppnare världen över, till exempel de utländska ambassaderna i Stockholm, svenska handelskamrar i utlandet, ICC, STHLM Global och RES, för att nämna några.  

Oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom har du möjlighet att vända dig till oss för rådgivning. Vi hjälper också företag med att utfärda nödvändiga dokument. Och som medlem i Stockholms Handelskammare har du rabatterat pris.

Snart lanserar vi TradePort

Efter sommaren blir det ännu enklare att söka handelsdokument snabbt, smidigt och säkert.

Vad behöver du hjälp med?

resa med ata carnet

Resor med varor eller utrustning

Ska du resa med varor eller utrustning? ATA-carnet är ett internationellt tullpass för produkter som tillfälligt ska användas eller visas utanför EU. Passet är giltigt i närmare 60 länder och förenklar din resa.

Export och import

Dokument för export/import av varor

Vi hjälper till med handelsdokument som gör din handel tryggare och smidigare. Till exempel ursprungscertifikat som intygar ursprunget på dina varor.

Rådgivning Internationell Handel

Rådgivning vid export

Vet du inte vilket handelsdokument du behöver? Vi kan ge dig personlig rådgivning om vilka dokument som kan behövas och hur du ansöker om dem.

Nätverk för medlemmar i Internationell handel

Om oss

Vi hjälper företag att ta sig ut på den globala marknaden. Vi ger dig tillgång till kunskap, inspiration och samverkan samt hjälper till att öppna dörrar. 

Öppettider för Internationell handel på Stockholms handelskammare

Våra öppettider

Här finns information om öppettider och rutiner för inlämning och uthämtning av fysiska dokument, samt telefontider. 

EU 2023

Sveriges EU-ordförandeskap

Under Sveriges ordförandeskap i EU genomför Stockholms Handelskammare en rad olika kunskapsföreläsningar och evenemang.

Gränsövergångar mellan EU och Ukraina är öppna och säkra

Säker handel mellan EU och Ukraina

Ukrainska tullmyndigheter gått ut med ett meddelande om att gränsövergångar mellan EU och Ukraina är öppna och säkra.

Sedan 1 oktober i fjol är Ukraina med i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor.

I sitt meddelande förklarar tullmyndigheten vilka vägar in och ut ur landet som gäller samt vilka garantier som behövs vid transitering.

Internationell handel i siffror

779

Så många kunder hjälpte vi med handelsdokument under 2022.

152

I så många länder används våra dokument.

30 497

Så många handelsdokument utfärdade vi 2022.

Välkommen att kontakta oss

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20