Ett EUR.1-certifikat kan ge lägre tull eller i vissa fall tullfrihet vid import. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas så måste det importerande landet ha ett frihandelsavtal med EU och varorna måste vara ursprungsvaror enligt reglerna i det avtalet. 

Vilka länder har frihandelsavtal med EU?

På Tullverkets hemsida under Bestämmelser för länder och områden kan ni se vilka länder som har avtal med EU och på landets sida kan ni se om EUR.1 används som ursprungsintyg.

Hur blir en vara en ursprungsvara?

En vara får inte ursprung i EU enbart för att den har importerats hit och det är inte heller självklart att en vara blir en ursprungsvara för att den är tillverkad här. Ursprunget avgörs av vilken typ av tillverkning som gjorts och var materialet som varan har tillverkats av har sitt ursprung. På respektive lands sida på Tullverkets webbplats kan ni ta reda på vad som gäller för just era varor vid export till aktuellt land.

För att underlätta ursprungsbedömningen har EU-kommissionen tagit fram ett verktyg, Rules of Origin Self Assesment, ROSA, som ni kan ta hjälp av för att göra er ursprungsbedömning. 

Vem är ansvarig för uppgifterna i certifikatet? 

Det är företaget som ansöker om ett EUR.1-certifikat som ansvarar för att varorna uppfyller kraven för att räknas som ursprungsvaror och ska ha handlingar som styrker ursprunget. Tullverket har rätt att göra kontroller för att säkerställa att ni har sådana handlingar som underlag till ert certifikat. På Tullverkets webbplats kan ni läsa om vilka typer av handlingar som kan behövas för att styrka ursprung.

Har ni frågor? Kontakta oss, vi hjälper er gärna. 

Prislista

Prislista för intyg och certifikat

Digital ansökan via essCert

Enklast är att ansöka om EUR.1 digitalt via essCert, men ni kan också fylla i en EUR.1-blankett och skicka eller lämna in till oss under våra öppettider. Oavsett hur ni ansöker så utfärdar vi certifikaten i pappersformat, då det i dagsläget inte är möjligt att utfärda EUR.1 digitalt.  

För att vi ska kunna utfärda ett EUR.1-certifikat till er måste ni bifoga en handling som styrker att varorna exporteras till en frihandelspart, till exempel en exportfaktura. Tänk på att denna handling inte får innehålla en ursprungs- eller fakturadeklaration, eftersom det inte får finnas dubbla ursprungsintyg för varor.  

Önskar ni att få fakturor eller andra dokument kopplade till ert certifikat viserade, laddar ni även upp dem via essCert i samband med er ansökan eller bifogar dem med EUR.1-blanketten. Det går att få fakturor och andra exportdokument viserade även om ni inte ansöker om EUR.1. Om ni inte beställer viseringarna via essCert är det viktigt att ni är tydliga med vad ni vill beställa.   

När certifikaten är utfärdade får ni ett meddelande via mejl. Då kan ni hämta dem på vårt kontor på Regeringsgatan 29 måndag – fredag, klockan 13.00 – 15.00 eller få dem skickade till er. Vill ni att vi skickar dem så anger ni er postadress i fältet Comments/ Special Instructions i essCert. 

Så här ansluter du dig till essCert

Steg 1

 Ladda ner och fyll i detta formulär. 

Steg 2

Skicka formuläret till register@esscert.com

Steg 3

 Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.

Steg 4

Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

Bilagor

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om EUR.1.

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20