Följande dokument kan viseringsstämplas på Stockholms Handelskammare

  • Kommersiella fakturor och packlistor
  • Eventuella kommersiella eller juridiska handlingar som krävs för internationell handel, såsom: Fullmakt, distributörsavtal, garantibrev, Health Certificate, Free sales certificate, Varumärkesintyg, Handelsavtal, etc.

Följande dokument kan utfärdas av Stockholms Handelskammare

International Importcertificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Och en del av dessa länder kräver även ett Delivery Verification Certificate (DVC) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland.

Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige, och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Om det är första gången som ni ansöker om IC eller DVC ska ni först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Ni hittar frågeformuläret bland länkarna under rubriken "Bilagor" nedan.

Näringsintyg

Om det i en medlemsstat krävs en viss kunskap eller förmåga för att få utöva en yrkesverksamhet och någon har tillägnat sig detta i en annan medlemsstat kan ett så kallat näringsintyg utfärdas där kunskapen eller förmågan intygas. För att vi ska kunna utfärda detta intyg behöver vi olika handlingar från er, beroende på vad det är som ska intygas.

  • CV med permanent adress och övriga kontaktuppgifter (uppgifterna i CV:t behöver styrkas). 

  • Handlingar som styrker födelsedatum, födelseort, namn och nationalitet. 

  • Bevis för utbildningar som är relevanta för intyget (t.ex. examensbevis eller liknande handling).   

  • Utdrag från exempelvis Skatteverket/Bolagsverket om det är egen verksamhet som ska intygas. 

  • Arbetsintyg från eventuell arbetsgivare för att intyga anställning och utövande av en tjänst. 

För att ansöka skickar ni ett mejl med handlingarna till trade@stockholmshandelskammare.se och anger att ni behöver ha ett näringsintyg.

Certificate of Free Sale

Om ni behöver ett Certificate of Free Sale, som krävs vid import till vissa länder, kan vi utfärda det för vissa produkter. Är ni medlemmar i branschorganisationen Kosmetik- och hygienföretagen så kan de utfärda detta certifikat för till exempel kosmetik och hygienprodukter, samt tvätt- och rengöringsmedel. Och om ni exporterar produkterna nedan ska ni i stället vända er till följande myndigheter: 

Medicintekniska produkter – Läkemedelsverket.

Livsmedel – Livsmedelsverket.

För att vi ska kunna utfärda certifikatet behöver ni fylla i mallarna “Certificate of Free Sale” och “Letter of Indemnity” som ni hittar här ned under rubriken "Bilagor" och skicka dem tillsammans med ett registreringsbevis från Bolagsverket till trade@stockholmshandelskammare.se

Certificate of Existence

Med ett Certificate of Existence får ni ett intyg att ert företag har en legal existens och är registrerade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. För att vi ska kunna utfärda certifikatet behöver ni skicka in ett registreringsbevis från Bolagsverket till trade@stockholmshandelskammare.se och uppge att ni behöver ett Certificate of Existence.

Sample Declaration Letter

För registreringssyfte av produkter efterfrågas i vissa länder ett verifieringsbrev om tillverkning – ett så kallat "Sample Declaration Letter". För att vi ska kunna utfärda detta intyg behöver vi ett  Certificate of Free Sale utfärdat av Läkemedelsverket, samt en Declaration of Conformity upprättad av er.

Skicka dokumenten till trade@stockholmshandelskammare.se och uppge att ni behöver ett Sample Declaration Letter.

Bilagor

Frågeformulär för IC och DVC

Frågeformulär för IC och DVC

Ansökan om IC

Ansökan om IC

IC-certifikatet

IC-certifikatet

Ansökan om DVC

Ansökan om DVC

DVC-certifikatet

DVC-certifikatet

Certificate of Free Sale

Certificate of Free Sale

Letter of Indemnity

Letter of Indemnity

Prislista

Prislista intyg och certifikat

FAQ – prislista intyg och certifikat

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20