ATA-carnet

Ska ni åka utomlands och visa upp er nya prototyp på mässa, eller visa upp er nya produkt till en potentiell kund på den internationella marknaden? Planerar ni att fotografera er nya klädkollektion i ett annat land? Eller ska ni åka på en internationell turné med er orkester? Då rekommenderar vi er att använda en ATA-carnet. 

Vad är en ATA-carnet? 
Det är ett internationellt tullpass för varor som används vid tillfällig export utanför EU och gäller i närmare 100 länder och som förenklar tullförfarandet. Med en ATA-carnet blir er resa tryggare och enklare och vi finns där att hjälpa er om problem skulle uppstå. Det finns flera olika faktorer som avgör om en ATA-carnet är nödvändig, kontakta oss för att rådgöra om det behövs i just ert fall, vi hjälper mer än gärna till!

Ladda ner ATA-carnetansökan

Ladda ner ansökningsblankett

Ladda ner varulista

Ladda ner varulista

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av:

 • Yrkesutrustning
 • Mäss- och utställningsgods
 • Varuprover

Observera att godkända användningsområden varierar i olika länder, vilket finns listat i över anslutna länder ovan.

Med en ATA-carnet blir tullförfarandet och gränspassagen smidigare, enklare och snabbare. Tullformaliteterna är förberedda redan innan ni reser. Ni behöver då inte fylla i utländska tulldokument vid gränspassage eller hantera någon deposition eller återbetalningar hos en utländsk tullmyndighet

En ATA-carnet är giltig i ett år och kan användas för upp till 10 resor. ATA-carneten ska följa varorna hela tiden och visas upp och stämplas vid varje gränspassage.

Kostnaden för en ATA-carnet varierar beroende på olika faktorer, såsom varuvärdet, antal resor, om ni är medlemmar i Stockholms Handelskammare, bland annat. Mer information hittar ni i prislistan.

När ni ansöker ska företaget ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten återställts till Stockholms Handelskammare. Detta gäller under förutsättning att giltighetstiden inte har passerat och carneten har hanterats korrekt längs resan. Depositionen fungerar som incitament för carnetinnehavaren att hantera sin carnet på ett korrekt sätt.

Ni ansöker om en ATA-carnet genom att skicka en ifylld och signerad ansökan tillsammans med varulista till trade@chamber.se

Varför och när bör jag använda en ATA-carnet?

I vilka situationer bör jag använda en ATA-carnet?

En ATA-carnet är den bästa lösningen för temporär export för de situationer och till de länder som ATA-carnet gäller för. Den kan användas för temporär export av varuprover, yrkesutrustning eller utställnings- och mässgods. ATAcarnet kan användas till ett femtiotal länder utanför EU, inom EU är det fri rörlighet av produkter vilket innebär att du inte behöver en ATA-carnet. Innan du ansöker om en ATA-carnet är det bra att kontrollera att det land du ämnar besöka accepterar carneter och godtar den varukategori du ska använda i landet. Nedan kan du ladda ner en lista över de länder som accepterar ATA-carnet och vilka länder som accepterar vilka varukategorier.

Vad är fördelarna med att använda en ATA-carnet?

Fördelarna med att använda en ATA-carnet är många och här finns några av dom listade:

 • Först och främst är det ett internationellt välkänt, etablerat och säkert system.
 • Carneten är giltig i ett år och du kan resa upp till 10 gånger med den under året. Det kan till exempel vara 10 resor fram och tillbaka till Norge eller 10 resor till olika länder.
 • Med en ATA-carnet behöver du bara ett dokument och det finns oftast inget behov av ytterligare pappersarbete under resan. Om man ansöker om tillfällig export utan en ATA-carnet kan övriga tull och -gränsprocedurer upplevas krångliga och olika dokument kan behövas fyllas i på främmande språk.
 • Du slipper att trängas med det normala godsflödet och kan på flygplatser klarerar dina varor genom att besöka tullen vid den röda kanalen i ankomsthallen. Därmed slipper du åka till en annan tullklareringsexpedition som kan ligga en bit ifrån flygplatsen. Med en ATA- carnet går gränspassagen alltså väldigt snabbt och effektivt till, vilket gör att du inte förlorar mycket arbetstid vid klarering.
 • Du behöver heller inte deponera och sedan ansöka om återbetalning av tull och avgifter i importlandet. Med en ATA-carnet deponerar du i de flesta fall en låg summa pengar och får tillbaka hela beloppet bara några dagar efter att carnetern har återlämnats till Handelskammaren förutsatt att den är korrekt behandlad.
 • Du ansöker om en ATA-carnet hos din lokala handelskammare och efter bara några dagar ha den klar. Vad du betalar är en förbestämd kostnad vilken faktureras till dig i svenska kronor.

Hur gör jag en temporär import i de situationer jag inte kan använda en ATA-carnet?

Till de länder som inte är med i ATA-carnetsystemet kan du istället ansöka om temporär import vilket nedan beskrivs övergripande. Innan avresa från Sverige

1. Du behöver lämna in en elektronisk deklaration till Tullverket där du anmäler dina varor för temporär export. Du kommer också behöva ett exportbevis. När din deklaration är godkänd kommer du att få ett exportföljedokument (EAD) som du visar upp vid det tullkontor exporten ska gå ifrån.

2. Innan du tar in dina varor i landet du avser att besöka så behöver du kontakta det landets tullmyndighet för att anmäla varorna för temporär införsel. Du kan behöva ställa en garanti till den utländska tullmyndigheten för de tullavgifter som ska betalas ifall du inte återexporterar dina varor. Vid återexport till Sverige Kontakta den utländska tullmyndigheten igen och anmäl varorna för återexport. När varorna är tillbaka i Sverige igen så anmäler du det till Tullverket. För att bevisa att varorna endast har varit utanför Sverige temporärt så visar du upp det exportbevis du fick vid exporttillfället från Sverige. Läs mer om temporär export och hur du går till väga utan en ATA-carnet hos Tullverket.

Vanliga frågor och svar om ATA-carnet

 Vad är en ATA-carnet och när behöver jag använda en ATA-carnet? 

En ATA-carnet är ett tullpass för varor som kan användas för temporär export av varuprover, yrkesutrustning eller utställnings- och mässgods. Kontrollera att det land du ämnar besöka godtar samtliga kategorier. ATA-carnet kan användas till ett femtiotal länder utanför EU. 

Måste vi ha en ATA-carnet?

En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms. Att resa med en carnet ger ett förenklat förfarande vid temporär export från Sverige. En ATA-carnet tar bort behovet av en tulldeklaration vid gränserna. Om du vill resa utan en ATA-carnet måste du ta reda på vad de temporära importförfarandena är i landet du besöker. Detta kan innebära att ni behöver använda ombud, eller deponera till utländsk tull. 

Vad kostar en ATA-carnet?

Kostnaderna baseras på en grundavgift och tilläggsavgifter beroende på varuvärde och hur många länder din ATA-carnet ska användas i. Priset varierar också beroende på om sökanden är medlem vid handelskammaren eller ej. En deposition tillkommer vid samtliga utfärdanden, och ytterligare en säkerhetsdeposition tillkommer för förstagångsanvändare eller kunder som inte uppfyller våra kreditkrav. 

Hur många resor kan vi göra med ATA-carneten?

En ATA-carnet kan utfärdas och användas till flera länder och resor under giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Maximalt antal resor är 10 stycken för en ATA-carnet. 

Hur fort kan vi få ATA-carneten?

Vid ett normalt förfarande tar det tre arbetsdagar. Handelskammaren kan utfärda er ATA-carnet snabbare mot en expressavgift. Expressavgift 1 innebär att handläggningstiden är en arbetsdag. Expressavgift 2 innebär handläggningstiden är två arbetsdagar. Handläggningstiden påbörjas arbetsdagen efter vi mottagit ansökan. 

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

En ATA-carnet är giltig i ett år och varorna måste få återimportstämpeln i ett EU-land innan det angivna utgångsdatumet. En utländsk tullmyndighet kan dock ange en tidsgräns för återexport av dina föremål och det är viktigt att du följer denna tidsgräns. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta din regionala handelskammare. 

Vad gör vi om tullens öppettider ej överensstämmer med vår resa?

Det är viktigt att sökanden förvissar sig om att tullexpeditionen vid respektive gräns är öppen vid ankomst och avresa. Om resa sker på annan tid än på tullexpeditionens öppettider ska sökanden avtala tid med berört kontor i respektive land. 

Vilken information behöver Handelskammaren för att utfärda en ATA-carnet?

Annat än ditt företags uppgifter och resplan som begärs i Ansökan, är den viktigaste delen av en ATA-carnet Varulistan. 

Behöver jag ange ursprungsland för varje produkt i varulistan?

Ja, det måste framgå för samtliga produkter. Bedöma ursprunget på en vara är något som tillverkaren själv får göra. Handelskammaren har inte befogenhet att bedöma ursprung. För hjälp med framtagning av ursprung kan man kontakta Tullverket eller ringa Tullsvar på nummer 0771 520 520. 

Kan jag lägga till eller ta bort artiklar från varulistan när min ATA-carnet blivit utfärdad?

Handelskammaren kan inte lägga till produkter på varulistan efter att din ATA-carnet blivit utfärdad. Du behöver dock inte ta med alla objekt på varulistan men måste göra tullen medvetna om det vid gränspassagerna. 

Kan jag sälja några av produkterna som är specificerade på varulistan?

Nej, en carnet är endast till för tillfällig export till utlandet. 

Vad händer om varorna blir stulna i utlandet?

Då polisanmäler du händelsen och skickar polisrapporten till oss när du returnerar din ATA-carnet. Var medveten om att tullen har rätt att ta ut tull om varorna förblir i utlandet, oavsett orsaken. 

Varför behöver jag betala deposition?

Om något av dina föremål förblir i utlandet eller överstiger den fastställda tidsgränsen, har utländsk tull rätt att ta ut importtullar och skatter. En ATA-carnet ger en garanti till utländsk tull att dessa avgifter kommer att betalas om varorna inte återimporteras. Därför behöver Handelskammaren en säkerhet mot varje carnet som de kan använda i händelse av att carnetinnehavaren vägrar att betala vid ett sådant tillfälle. 

Vad händer om jag tappar bort min ATA-carnet?

I vissa fall kan Handelskammaren utfärda en ersättande ATA-carnet. 

Kan jag förlänga förfallotiden på min ATA-carnet?

Nej, men ibland kommer en utländsk tullmyndighet godkänna att en ersättningscarnet får utfärdas. Det gör att du kan ha kvar varorna i utlandet ytterligare ett tag efter förfallodatumet. 

Så ansöker du

Steg 1

Ladda ner ansökan (pdf) och fyll i den enligt instruktionerna.

 

Så här fyller du i ansökan:

I Uppgifter om sökande fyller du i dina företagsuppgifter.

Uppge alltid bankgiro eller postgironummer för att underlätta återbetalning av deposition. Vid förändringar, kontakta alltid din Handelskammare.

I Uppgifter om ansökan fyller du i ansökningsdatum, när du önskar att ATA-carneten ska vara klar och hur du vill att carneten ska levereras. Har företaget aldrig eller sällan haft carnet ser vi helst att carneten hämtas upp hos handelskammaren.

I Uppgifter om sökandes representanter fyller du i den eller de personer som representerar sökanden i införsellandet. Representant behövs i normalfallet enbart anges när varorna används som yrkesutrustning. Observera att representanten inte får vara bosatt i införsellandet. Yrkesutrustningen som medförs får endast användas av represententen eller under dennas personliga överinseende.

Uppgifter om sökandes kontaktperson fyller du i den person på företaget som handelskammaren kan kontakta vid eventuell förfrågan.

I Uppgifterna om varorna uppges varornas användning - som varuprov, yrkesutrustning eller utställningsgods. För utställningsgods ska namnet och platsen för utställning uppges. Se vidare under avsnittet Regler för hur ATA-carneten ska användas.

I Uppgifter om i vilka länder varorna skall användas anges i vilket land/länder varorna ska användas. Beträffande vilka länder som accepterar ATA-carnet se länderlistan.

I Uppgifter om länder där genomresa sker uppges de länder genom vilka försändning sker, dock endast om varorna ska transiteras utanför EU (transporteras utan uppehåll). Om man åker t.ex via USA till Kanada. Med endast en genomresa i USA. I ansökan anges då "USA 1". OBS! Både fram- och återresa ska anges.

I Uppgifter om antalet inresor i hemlandet anges antalet inresor i Sverige. T.ex om du reser Norge-Sverige-USA-Sverige. I ansökan anges 2.

Ansökan ska undertecknas av firmatecknare eller befullmäktigat ombud och kompletteras med namnförtydligande. Då ansökan samt varulistan inkommer via e-post eller fax skall en undertecknad ansökan finnas oss tillhanda senast innan ATA-carneten utfärdas.

Läs noga igenom avtalsvillkoret.

Steg 2

Ladda ner varulistan och fyll i den enligt instruktionerna. 

 

Detaljerad info om hur du fyller i varulistan:

Varuförteckningsuppgifter: De varor för vilka carneten ska gälla skrivs in i en varulista. För varje varupost anges:

Varubeteckning (allmän handelsbenämning, om möjligt anges märken, tillverkningsnummer och andra igenkänningstecken för att underlätta varornas identifiering).

 • Antal
 • Vikt
 • Ursprungsland
 • Handelsvärde i svenska kronor
 • Summerat sammanlagt varuvärde

Varuförteckningsuppgifter kan skrivas på införsellandets språk men i regel godtas engelska eller franska. Svenska accepteras för resa till Norge.

Handskrivna eller ofullständiga varulistor samt varulistor innehållande förbrukningsvaror accepteras ej.

Observera att vid resa till Ryssland ska varje varas HS-nummer även kallat statistiskt nummer uppges i varulistan vid varubeteckningen. Vänligen kontakta Tullverket för att erhålla dessa uppgifter.

Steg 3

Läs noga igenom reglerna för hur ATA-carneten ska användas.

Steg 4

Skicka in ansökan till:
trade@stockholmshandelskammare.se eller lämna in den på handelskammarens expedition, Brunnsgatan 2 mellan klockan kl.10.00-15.00 (lunchstängt kl.12.00-13.00).

Viktiga länkar

Bilagor

Landskoder

Landskoder 

Prislista

Prislista

Länder anslutna till ATA

Länder anslutna till ATA

Ansökan ATA-carnet

Ansökan ATA-carnet

Varulista

Så här använder du en ATA-carnet

Så här använder du en ATA-carnet 

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20