Skiljedomsinstitutet – underlättar handel mellan företag

Vårt mål är att se till att handel mellan företag underlättas. Men ibland kan det haka upp sig i en avtalsrelation på grund av en rättstvist. Därför erbjuder vi sedan 1917 hjälp med tvistlösning via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC, bland annat genom skiljeförfarande och medling.
 
 

När behövs en skiljedomstol?

Skiljeförfarande är ett alternativ till att gå till domstol. Det ger parterna möjlighet att lösa tvisten genom en snabbare, mer flexibel och helt konfidentiell process. Till skillnad från en vanlig dom är skiljedomen verkställbar internationellt. Det är en fördel för avtalsparter från olika länder. SCC är ett av världens största och mest erkända tvistlösningsinstitut och administrerar varje år tvister från mer än 40 länder.

För att en tvist ska kunna lösas hos oss, krävs att avtalet innehåller en tvistlösningsklausul som hänvisar till SCC.

Läs mer om SCC:s verksamhet och hitta mallen för tvistlösningsklausulen här. 

SCC i siffror

76%

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2021)

200

SCC löser över 200 tvister per år.

6-12M

Det tar i genomsnitt 6-12 månader att lösa en tvist.

Kontakta oss på Skiljedomsinstitutet

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Telefon: 08-566 316 50
e-mail: arbitration@chamber.se