English en

SCC Skiljedomsinstitut – underlättar handel mellan företag

Vårt mål är att se till att handel mellan företag underlättas. Men ibland kan det haka upp sig i en avtalsrelation, och en tvist uppstår. Därför erbjuder vi sedan 1917 hjälp med att lösa tvister hos SCC Skiljedomsinstitut. Ta hjälp av en skiljedomare eller medlare och få ett snabbt avslut på din tvist!

Till SCC Skiljedomsinstitut

När behövs ett skiljeförfarande?

Skiljeförfarande är ett alternativ till att lösa en tvist i domstol. I ett skiljeförfarande kan parter lösa tvister snabbare, mer flexibelt och helt konfidentiellt. Dessutom är skiljedomen verkställbar internationellt, i fler än 160 länder. Detta är en stor fördel för avtalsparter som kommer från olika länder.

SCC Skiljedomsinstitut är ett av världens mest erkända tvistlösningsinstitut och administrerar varje år tvister från fler än 40 länder. För att en tvist ska kunna lösas hos SCC Skiljedomsinstitut krävs att parterna är överens om det. Oftast finns en tvistlösningsklausul som hänvisar till skiljeförfarande vid SCC Skiljedomsinstitut i parternas avtal. Du hittar våra tvistlösningsklausuler här.

Ett exempel på en skiljeklausul:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut.

Rekommenderade tillägg:

Skiljeförfarandets säte ska vara […].

Språket för förfarandet ska vara […].

[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Läs mer om skiljeförfaranden och SCC här

SCC Skiljedomsinstitut i siffror

78%

av svenska bolag föredrar att lösa tvister genom skiljedom. (*Roschier Disputes Index 2024)

200

SCC löser cirka 200 tvister per år.

3–12M

Det tar i genomsnitt 3 till 12 månader att lösa en tvist. 

Kontakta oss på SCC Skiljedomsinstitut

SCC Skiljedomsinstitut
Telefon: 08-555 100 00
E-mail: arbitration@sccarbitrationinstitute.com